Gwybodaeth Ddefnyddiol

Mae ein tudalen Cwestiynau Cyffredin yn rhoi sylw i bethau fel yr offerynnau rydym yn eu cynnig, amseriad y gwersi a sut i dalu amdanynt. Cliciwch yma i ddarllen ein Cwestiynau Cyffredin.

Mae ein Telerau ac Amodau ar gyfer gwersi i’w gweld yma.

Yn ein holl waith mae lles y plentyn / person ifanc yn hollbwysig.

Gallwch ddod o hyd i'n polisïau diogelu isod.

  • Polisi Diogelu
  • Canllawiau ar gyfer Gwersi Ar-lein

Gallwch gysylltu â ni yn uniongyrchol ar e-bostio music@theatclwyd.com