Mae Gwersi yn yr Ysgol yn cael eu cynnal yn ystod y tymor, yn ystod oriau ysgol. Rydym yn addysgu ystod eang o offerynnau yn ogystal â chynnig gwersi canu, a theori a hyfforddiant clywedol.

Mae ein tiwtoriaid Cerddoriaeth profiadol yn darparu gwersi ar gyfer amrywiaeth o oedrannau a lefelau profiad, o ddechreuwyr i lefel uwch, ym mhob ysgol gynradd ac uwchradd yn Sir y Fflint bron.

Os ydych chi’n chwilio am wersi y tu allan i oriau ysgol cliciwch yma.

Mae cost eich gwers yn dibynnu ar y math o wers rydych yn ei chael.

Gwersi unigol

Gwersi un i un gyda'n tiwtoriaid

  • Gwers 20 munud - £11.18
  • Gwers 30 munud - £16.76
Gwersi grŵp

Gwersi a addysgir mewn lleoliad grŵp. 1 tiwtor gyda 2 neu 3 dysgwr.

  • Grŵp o 2 - Gwers 30 munud - £7.20
  • Grwp o 3 - Gwers 30 munud - £4.70


Unwaith y byddwch wedi cofrestru, bydd y gwersi yn parhau ar sail dreigl*

* Mae angen 1 mis o rybudd i orffen gwersi.