Ensembles, Corau a Grwpiau

Cyfle i fwynhau cerddoriaeth gydag eraill drwy ymuno ag un o’n bandiau, corau neu ensembles.

Mae ein grwpiau yn cyfarfod yn wythnosol yn yr Wyddgrug o fis Medi i fis Gorffennaf. Rydym yn ymarfer mewn sesiynau ar ôl ysgol gyda chyngherddau rheolaidd drwy gydol y flwyddyn.

Ensemble Pres
Bob dydd Llun, 4:45pm - 6:30pm

Ensemble Gitârs
Bob dydd Mercher, 4:45pm - 6:30pm

Côr Ieuenctid
Bob dydd Mercher, 4:30pm - 6:15pm

Ensemble Chwythbrennau
Bob dydd Gwener, 4:45pm - 6:30pm

Cerddorfa Linynnol (Pob Oedran)
Bob dydd Gwener, 5pm - 6:45pm

Mae aelodaeth o ensemble yn costio £120 y flwyddyn ac yn cynnwys mynediad i bob un o’r ensembles. Rhaid i fynychwyr fod yn gyfwerth â Gradd 4 neu uwch i ymuno.

Cysylltwch â music@theatclwyd.com am fwy o wybodaeth.