Micro-Fwrsarïau i Weithwyr Llawrydd

Micro-fwrsarïau i weithwyr llawrydd i roi gofod ac amser i feddwl, breuddwydio, anadlu, dysgu, creu, trafod, datblygu, cynllunio, ysbrydoli, chwysu a chwerthin ...

Byddwn yn talu £560 (sy’n cyfateb i un wythnos o gyflog cwmni yn Theatr Clwyd) i chi am wythnos o’ch amser, mis o ddigwyddiadau un awr, neu rywbeth yn y canol – i chi ei ddefnyddio fel rydych chi’n ei weld yn dda.

Byddwn yn rhoi lle i chi yn ein hadeilad ni os ydych chi eisiau hynny – sylwer nad ydym yn gallu darparu costau teithio na llety (os yw o help, mae gennym ni le o amgylch ein hadeilad ar gyfer pebyll neu garafanau).

Byddwn yn rhoi amser unigol i chi gydag unrhyw rai o aelodau ein tîm yn Theatr Clwyd os ydych chi eisiau hynny.

Er y byddwn eisiau clywed wrth gwrs am beth fyddwch chi’n ei ddarganfod yn ystod yr amser yma, nid oes unrhyw reidrwydd arnoch chi i greu unrhyw beth ac nid oes raid i ni gynhyrchu unrhyw beth rydych chi’n ei greu chwaith – dim ond amser a gofod fel rydych chi ei angen a dechrau neu barhad i sgwrs gyda ni.