Cyfarwyddwyr Cynorthwyol

Mae Cyfarwyddwyr Cynorthwyol yn chwarae rhan allweddol yn ein timau creadigol yn Theatr Clwyd. Yn eu tro, mae ein lleoliadau’n gyfle dysgu hanfodol i gyfarwyddwyr ifanc. Bob blwyddyn rydym yn gweithio gyda sefydliadau fel Ymddiriedolaeth JMK ac Ysgol Theatr y Bristol Old Vic er mwyn darparu lleoliadau, a hefyd rydym yn gwahodd ceisiadau ar gyfer dau o’n cynyrchiadau ni bob blwyddyn.

0 Stars

The Trainee Director Scheme for directors in Wales is a total game changer for directors to gain experience not just in directing, but in every inch of how a theatre operates. I'll be forever grateful to The Carne Trust and Theatr Clwyd for this opportunity. Being attached to a theatre like Clwyd has given me the ultimate training, confidence in my ability as an artist and most importantly, friends and memories for life
Francesca Goodridge