Haf O Hwyl

Dewch i gael haf o hwyl yn Theatr Clwyd

Eisiau rhoi cynnig ar rywbeth NEWYDD a gwneud ffrindiau newydd yn sicr

a magu hyder? Diddordeb yn y celfyddydau, cerddoriaeth, dawns, drama…?

Efallai y byddwch chi eisiau dod i weld beth sydd gennym ni ar gael i’w gynnig.

AM DDIM | 2 – 20 Awst | 10am - 4pm | 7-17 oed

Bwyd a chludiant ar gael