Tanysgrifio ac Arbed!

Gwelwch fwy o theatr am lai trwy archebu’n gynnar i gael y seddi gorau am y pris gorau.

Cyfres Bocs Theatr | Tanysgrifiad Penodol

Archebwch yr holl 4 sioe gan arbed 25%

Creu Dy Gynnwys | Tanysgrifiad Hyblyg

Archebu 5+ o’r sioeau canlynol, arbed 20%
Archebu 3+ o’r sioeau canlynol, arbed 15%
Ansicr am ddyddiadau?

Ni fyddem yn codi ffi os ydych angen cyfnewid eich tocynnau i berfformiad gwahanol o’r un sioe.


Cwestiynau Cyffredin

  • Unrhyw delerau ac amodau?
    Nid yw tocynnau tanysgrifiad yn berthnasol i ymarferion Gwisg Agored a hefyd maen nhw’n dibynnu ar argaeledd.
  • Sut mae eu harchebu?
    Mae dwy brif ffordd – fe allwch chi naill ai archebu gyda’n staff cyfeillgar yn y swyddfa docynnau ar 01352 344101, a fydd yn gallu’ch cynghori chi ar y lle gorau i eistedd a’r argaeleddd gorau, NEU fe allwch chi archebu ar-lein. Wrth archebu ar-lein, y cyfan sydd raid i chi ei wneud ydi rhoi eich tocynnau i gyd yn y fasged a chyn gynted ag y byddwch chi wedi rhoi’r tocynnau ar gyfer digon o sioeau yn eich basged, bydd y gostyngiad yn cael ei weithredu.
  • Dydi fy nhocynnau i ddim yn ymddangos yn fy masged i?
    Gwnewch yn siŵr nad ydych chi wedi dewis tocynnau o’r band pris isaf (gwyrdd ar ein cynllun seddau ni fel rheol) neu ar gyfer ymarfer Gwisg Agored, oherwydd dydi arbedion Tanysgrifiad ddim yn berthnasol ar y tocynnau hynny.

Yn dibynnu ar argaeledd | Os ydych yn cyfnewid eich tocynnau am seddi drutach byddem yn gofyn i chi dalu’r gwahaniaeth | Ni ellir ei ddefnyddio mewn ymarferion Gwisg Agored na’r band pris tocyn isaf (£10 fel arfer neu yn wyrdd fel y dangosir ar-lein) | Mae’n rhaid archebu pecynnau tanysgrifio yn yr un trafodiad | I sioeau sydd yn y grŵp cynnig yn unig | Mae’r gostyngiadau hyn yn ddilys ar sioeau sydd yn y grŵp cynnig yn unig.