Eich Cefnogaeth

Mae hwn yn brosiect mawr – mae’n gorfod bod – bydd yn newid bywydau, yn cyfrannu at yr economi, yn meithrin artistiaid a gweithwyr creadigol, yn ysbrydoli dychymyg, yn cefnogi pobl agored i niwed yn ein cymuned ac yn creu theatr anhygoel. Mae’n brosiect cyffrous ac uchelgeisiol sy’n cael ei wneud yn haws gan ein penseiri o safon byd a’n tîm ffenomenal.

Ond mae arnom ni angen help.

Rhaid i ni godi £4m i sicrhau bod y prosiect, sydd wedi’i gymeradwyo gan Lywodraeth Cymru, Cyngor Sir y Fflint a Chyngor Celfyddydau Cymru, yn digwydd. Mae arnom angen y meddyliau gorau a disgleiriaf, pobl â gweledigaeth a syniadau, i gynnig geiriau cyfeillgar o gyngor, a all ein cysylltu ag unigolion neu sefydliadau a all helpu. Os gallwch chi ein cefnogi ni, os ydych chi eisiau cael gwybod mwy, archwilio'r theatr a chael sgwrs, mae croeso i chi gysylltu â ni - byddai'n wych cwrdd â chi.

Ar hyn o bryd rydym yn chwilio am gefnogaeth gan Ymddiriedolaethau a Sefydliadau. Dylai pob ymholiad gan Ymddiriedolaethau a Sefydliadau gael ei gyflwyno i Gyfarwyddwr yr Ymgyrch Gyfalaf, zoe.Crick-tucker@theatrclwyd.com

Os oes ymholiadau am gefnogi ein hymgyrch codi arian gydag anrheg gan unigolion neu fusnesau, cysylltwch â'r Rheolwr Datblygu, sarah.hutchins@theatrclwyd.com