Portffolio

Mae Portffolio yn cynnig profiadau artistig a chreadigol i fyfyrwyr celf a dylunio sy’n astudio ar gyfer TGAU.

Mae hwn yn gyfle i gyfranogwyr archwilio a datblygu technegau newydd a chwistrellu portffolios a llyfrau braslunio gyda gwaith celf o ragoriaeth ychwanegol. Bydd amrywiaeth o artistiaid proffesiynol a phrofiadol yn arwain y cwrs.

Mae 15 lle ar gael ar y rhaglen portffolio ar gost o £ 10 y dydd. Mae bwrsariaethau ar gael i fyfyrwyr sy’n gymwys i gael prydau ysgol am ddim.

Fel athro, gallwch enwebu hyd at 5 disgybl Blwyddyn 10 ac 11 i ymuno â’r rhaglen hyfforddi gyffrous hon. Anfonwch esiampl o’u gwaith celf i ni i’w ystyried erbyn y 5ed o Ebrill 2019.

Mae gwybodaeth bellach ar sut i ymgeisio wedi eu hatodi.

Portffolio Cymraeg

Portffolio Label Bilingual 2019