Testun Cast Cymunedol Pavilion

Rydym yn chwilio am Gast Cymunedol ar gyfer cynhyrchiad gennym yn Theatr Clwyd …

Pavilion

Comedi newydd gan yr awdur o Gymru, Emily White, sy’n cael ei chyfarwyddo gan Tamara Harvey (enillydd gwobr Olivier i’r Gomedi Orau am Home, I’m Darling).

Nos Wener. Cerddoriaeth uchel, cwrw’n llifo, pobl nwydus, dyrnau’n hedfan. Mae’r dref fechan druenus yma mewn cornel wedi’i hanghofio o Gymru yn llawn personoliaethau mawr ac egos mwy fyth.


Ydych chi’n meddwl y gallwch chi ddod â’r rêf i’n llwyfan ni?

Os ydych chi eisiau dysgu am arfer proffesiynol y theatr fel Actor ac os ydych chi rhwng 18 a 25 oed, fe hoffai Theatr Clwyd weithio gyda chi. Theatr Clwyd yw’r tŷ cynhyrchu mwyaf yng Nghymru ac un o’n blaenoriaethau yw meithrin talent newydd.

Byddai’r ymarferion yn dechrau ar ddydd Mawrth y 27ain Awst.
Dyddiadau’r sioeau yw 26ain Medi – 12fed Hydref 2019.

Bydd cyfle i fynd ar daith gan fod y sioe’n teithio i ganolfan The Riverfront Newport.

Byddai’r cyfle hwn yn rhoi profiad ymarferol fel rhan o gynhyrchiad proffesiynol mewn theatr o safon byd.

Gan mai gwaith gwirfoddol yw hwn, byddem yn trafod gyda’r ymgeiswyr llwyddiannus ar gyfer faint o sioeau maent ar gael, ond byddem yn disgwyl i chi fod ar gael ar gyfer pob ymarfer a mwyafrif dyddiadau’r sioeau. Mae croeso mawr i geisiadau gan siaradwyr Cymraeg. Rydym hefyd yn awyddus i glywed gan ymgeiswyr anabl, ieuenctid o gefndiroedd DALIE a grwpiau eraill a dangynrychiolir.


Rhaid i ymgeiswyr fod yn 18+ oed, byw yn lleol i Theatr Clwyd, a rhaid iddynt allu dangos diddordeb didwyll mewn gweithio mewn theatr broffesiynol.

Os oes gennych chi ddiddordeb, anfonwch e-bost at Alice Evans, Cynhyrchydd Cymunedol alice.evans@theatrclwyd.com gyda’r canlynol erbyn 5pm dydd Gwener 19eg Gorffennaf:

  • Hyd at 100 gair ynghylch pam rydych chi eisiau cymryd rhan.
  • Hyd at 100 gair ynghylch unrhyw brofiad blaenorol perthnasol.
  • Eich argaeledd ar gyfer y dyddiadau sydd wedi’u nodi.

Gellir cyflwyno ceisiadau yn y Gymraeg neu yn Saesneg a’u fformatio ar ffurf testun ysgrifenedig, fideo neu ffeil sain.

Wedyn byddwn yn eich gwahodd chi i Weithdy clyweld yn Theatr Clwyd ddydd Mercher 24ain Gorffennaf.