Prynu yr holl 3 cyngerdd ac arbed 25%*

*Mae’r cynigion yn amodol ar argaeledd ac yn berthnasol i'r cyngherddau a restrir yn unig | Ni roddir ad-daliadau o ganlyniad i hyn neu gynigion dilynol | Rhaid archebu pecynnau amlbrynu yn yr un trafodiad.