#1 - Milky Peaks

Y gyntaf o ddwy sioe gerdd fawr ar ein rhestr ni. Mae Milky Peaks yn sioe newydd hynod ddoniol wedi’i lleoli yng Nghymru. Pan mae sefydliad adain dde amheus eisiau rheoli’r dref (yn Eryri, wrth gwrs), pwy fydd yn achub y dydd? Byddwch yn crïo chwerthin – ar adegau, mae’r sioe yn gwbl bisâr, ar adegau yn dyner ac yn cynhesu’r galon – mae’n dyst i allu anhygoel ei hawdur, Seiriol Davies o Ynys Môn.

1 - 22 Ebr | Archebwch Nawr


#2 - The Famous Five

Yr ail o’n sioeau cerdd mawr – un o glasuron cwlt Enid Blyton ar ei newydd wedd yn llwyr – yn hyfryd a thyner ac yn llawn antur. Mae’r sioe yn dod â dau bwerdy cynhyrchu at ei gilydd – Theatr Clwyd a’r Chichester Festival Theatre - ac mae wedi cael ei chyfarwyddo gan yr arobryn Tamara Harvey. Mae’r tocynnau’n gwerthu’n gyflym eisoes ar gyfer yr un yma ...

23 Medi - 15 Hyd | Archebwch Nawr


#3 - The Play That Goes Wrong

Sioe wreiddiol (a’r orau yn ein barn fach ni) criw Gone Wrong – ffars eithriadol ddoniol yn llawn trychinebau wrth ddilyn ymdrechion Cwmni Drama Cornley sy’n wych o ddi-lun i gyflwyno eu cynhyrchiad diweddaraf – fe werthodd pob un tocyn pan ddaeth i Theatr Clwyd yn 2018 – comedi corfforol ar ei orau.

26 - 30 Ebr | Archebwch Nawr


#4 - Boeing Boeing

Ffars glasurol. Mae cynlluniau gofalus yn troi’n fedlam llawn comedi i Bernard. Yn cadw tair dyweddi (yn y 60au mae’r ddrama wedi’i lleoli) ar amserlenni gwahanol, mae popeth yn gweithio’n iawn nes bod hen ffrind iddo’n cyrraedd ac mae pethau’n dechrau mynd o chwith. Gallwch ddisgwyl anhrefn llawn comedi a bydd y cnaf yn cael ei haeddiant.

24 - 28 Mai | Archebwch Nawr


#5 - Celebrated Virgins

Y gyntaf o ddwy ddrama newydd sbon wedi’u comisiynu ar gyfer 2022. Mae Celebrated Virgins yn edrych ar fywydau’r enwog Ladis Llangollen, y Fonesig Eleanor Butler a Miss Sarah Ponsonby. Mae’r merched yn mynd i fyw yn Llangollen ar ôl cael eu gorfodi i adael Iwerddon. Mae pobl wedi rhyfeddu at eu perthynas a’u stori, ac felly maen nhw’n camu ar y llwyfan nawr i adrodd y stori wir.

20 Mai - 4 Meh | Archebwch Nawr


#6 - A Pretty Sh*tty Love

Ail premiere byd ein tymor ni. Mae’r ddrama newydd yma wedi’i seilio ar ddigwyddiadau real – sioe am ddyheu am syrthio mewn cariad ac wedyn cyfarfod y person sydd, yn ôl pob tebyg, “yr un”. Tybed? Dyma stori Hayley a Carl, sut maen nhw’n dod o hyd i’w gilydd, yn dod at ei gilydd ac yn gwahanu wedyn yng nghanol dinas eithaf cachlyd.

8 - 23 Gorff | Archebwch Nawr


#7 - Robin Hood – The Rock and Roll Panto

Dydi hi byth yn rhy gynnar i gynllunio trip i’r pantomeim! Os nad ydych chi wedi bod mewn Panto yn Theatr Clwyd erioed, byddwch yn barod am diwns Roc a Rôl, gwisgoedd godidog, gynnau dŵr (wrth reswm), pypedau (wrth gwrs) ac mae ein dêm anhygoel, Phylip Harries, yn ôl! Felly estynnwch am eich saethau, gwisgwch eich teits, dydych chi ddim eisiau colli Robin Hood!

19 Tach - 14 Ion | Archebwch Nawr


#8 - Kiri Pritchard-McLean

Fe fyddwch chi wedi gweld Kiri ar Live At The Apollo neu hyd yn oed yn cyflwyno Have I Got News For You. Bydd y seren gomedi yma’n gwneud i chi chwerthin dros y lle. Mae hi’n ôl gartref ar Ynys Môn ac yn barod i siarad am y ddwy flynedd ddiwethaf. Gallwch ddisgwyl gonestrwydd creulon, a llawer iawn o secwins!

30 Oct/Hyd | Archebwch Nawr


#9 - Clwb Comedi gyda Tudur Owen

Y trydydd o’n triawd comedi o Ynys Môn (ar ôl Sieriol a Kiri) – os mai chwerthin ydi’r ffisig gorau, rydyn ni wir yn argymell dos o Tudur Owen a chriw y clwb comedi. Pedwar comedïwr am ddim ond £10, pa well ffordd i dreulio nos Sul?

1 Mai | Archebwch Nawr


#10 - One Another – NDCW

Yn un o gwmnïau dawnsio cyfoes gorau’r DU, mae Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru yn dychwelyd gyda thair dawns newydd anhygoel mewn un noson gan roi rhywbeth i bawb. Cyfle i gael eich taflu i ganol eich plentyndod, cymunedau glofaol Cymru a dawnsio beiddgar. Mae’n amser i ailgysylltu â theatr, dawns ac One Another.

10 - 11 Mai | Archebwch Nawr


#11 - Dream: Ballet Cymru

…ond mewn ffordd gwbl newydd! Yn seiliedig ar A Midsummer Night’s Dream, fe fyddwch chi’n gwybod am yr holl ffwlbri sy’n tueddu i ddigwydd ond, ychwanegwch at hynny steil unigryw, cyflwyno trawiadol a cherddoriaeth wreiddiol Ballet Cymru ac fe gewch chi noson fythgofiadwy!

29 Mai | Archebwch Nawr


#12 – Lava

Mae Llundain yn addasu i fywyd ar ôl trychineb tu hwnt i amgyffred …(na, nid beth ydych chi’n ei feddwl!) mae asteroid wedi taro’r ddinas! Yn y cyfamser, mae bachgen yn cwrdd â merch, ond mae mwy i bethau na hynny. Dydi’r bachgen ddim yn gallu siarad. Beth sy’n digwydd i’r rhai sy’n methu mynegi eu hunain? Mae’n trafod cyfeillgarwch, galar, colled a dod o hyd i hiwmor yn ystod y cyfnodau mwyaf heriol.

4 Mai | Archebwch Nawr