Mold Riots: Gweithdai Sgiliau

Fis Hydref eleni bydd Theatr Clwyd yn llwyfannu ei chynhyrchiad cymunedol mawr cyntaf, Terfysgoedd yr Wyddgrug. Bydd cast cymunedol o 100 o bobl yn meddiannu strydoedd yr Wyddgrug ac yn ailadrodd stori Terfysgoedd yr Wyddgrug 1869.

 

Mae cymaint o ffyrdd i chi wirfoddoli a chymryd rhan yn y gwaith o greu’r digwyddiad theatrig ac uchelgeisiol yma ar garreg eich drws yn yr Wyddgrug.

SUT I GYMRYD RHAN?

I fynegi diddordeb, cael gwybod mwy neu i gymryd rhan yn un o’n grwpiau cyffrous ni, cysylltwch â’r Cynhyrchydd Cymunedol, Alice Evans.

Wyneb yn Wyneb
Chwiliwch am y garafan gymunedol ym Marchnad yr Wyddgrug bob wythnos, yn Theatr Clwyd neu mewn gwyliau eraill yn yr ardal. Dewch draw i gael gwybod mwy a mynegi eich diddordeb mewn ymuno â chynhyrchiad Terfysgoedd yr Wyddgrug.

Dros y Ffôn
Ffoniwch Alice Evans ar 07920 548493 neu 01352 701584. Fel dewis arall ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar 01352 701521

Ar E-bost
Anfonwch e-bost at Alice ar alice.evans@theatrclwyd.com a bydd yn ateb mor gyflym â phosib!

More info

Mae’r gweithdai hyn ar gyfer pawb a byddant yn cael eu harwain gan aelodau tîm Theatr Clwyd. Mae’r sesiynau ar agor i bob oedran a gallu a byddant yn gyfle i chi roi cynnig ar sgiliau newydd fel ymladd ar lwyfan, actio, symud ac adrodd straeon. Bydd y sesiynau’n gyfle i chi ddod i adnabod aelodau eraill y gymuned gan gymryd rhan yn Nherfysgoedd yr Wyddgrug.

Ble?
Neuadd Eglwys y Santes Fair, Yr Wyddgrug CH7 1LA

Pryd?
Nos Fawrth 12 Mawrth, 7pm – 9pm
Dydd Sadwrn 23 Mawrth, 2pm – 4pm
Nos Fawrth 26 Mawrth, 7pm – 9pm
Dydd Sadwrn 13 Ebrill, 2pm – 4pm 

 

More info

Oes gennych chi ddiddordeb mewn rhannu a datblygu gwybodaeth mewn actio ac a fyddech chi’n hoffi gweithio ochr yn ochr â’n tîm proffesiynol ni? Rydyn ni’n chwilio am 100 o aelodau ar gyfer y cast. Mae ein Cast Cymunedol ar agor i bob oedran a gallu.

Ble & Pryd
Theatr Clwyd
Nos Wener 10 Mai, 5.30pm – 9pm 

Ble & Pryd
Neuadd Eglwys y Santes Fair, Yr Wyddgrug CH7 1LA
Dydd Sadwrn 11 Mai, 10.30am – 6.30pm 

 

More info

Dewch draw am brynhawn o ddarganfod gydag adrodd straeon, symud, crefft a gemau i ddod â Therfysgoedd yr Wyddgrug yn fyw.

Ble?
Neuadd Eglwys y Santes Fair, Yr Wyddgrug CH7 1LA

Pryd?
Dydd Sul 7 Ebrill, 2pm – 4pm
Dydd Sadwrn 27 Ebrill, 2pm – 4pm 

 

More info

Efallai nad ydych chi’n hoff o actio ond wrth eich bodd gyda dawns a symud. Cewch weld sut beth yw adrodd stori drwy ddawns a symudiad – a helpu i fod yn rhan o’n grŵp symud ar gyfer Terfysgoedd yr Wyddgrug. Does dim angen dwylo jazz!

Ble?
Theatr Clwyd

Pryd?
Nos Fercher 3 Ebrill, 6.30pm – 8pm 

 

More info

Ydych chi’n hoffi canu? Os felly, ymunwch â chôr cymunedol Terfysgoedd yr Wyddgrug a dysgu sgôr newydd sbon sy’n cael ei hysgrifennu’n benodol ar gyfer Terfysgoedd yr Wyddgrug. Mae angen pob llais. Ydych chi’n rhan o gôr presennol fyddai’n hoffi cymryd rhan? Cysylltwch oherwydd byddem wrth ein bodd yn clywed gennych chi.

Sut i gofrestru: Holwch y Cynhyrchydd Cymunedol i gael gwybod mwy. 

 

More info

Tynnwch y llwch oddi ar eich peiriant gwnïo ac estyn am eich gwniadur! Ymunwch â’n tîm proffesiynol ni o wneuthurwyr gwisgoedd yn y theatr a helpu i greu pob elfen o’r gwisgoedd ar gyfer y cynhyrchiad.

Ble?
Theatr Clwyd

Pryd?
Nos Iau 11 Ebrill, 6.30pm – 8pm

 

More info

Fedrwch chi fod yn un o’n gweuwyr gwych? Rydyn ni angen creigiau wedi’u gwau ar gyfer arddangosfa gelf.

Ble?
Theatr Clwyd

Pryd?
Nos Fawrth 9 Ebrill, 5pm – 7pm

 

More info

Efallai nad ydych chi’n hoffi bod ar y llwyfan ond wrth eich bodd yn y cefn – os oes gennych chi ddiddordeb mewn unrhyw rai o’r isod ac os ydych chi eisiau bod yn rhan o’n cynhyrchiad cymunedol ni, cofiwch holi ac anfon dim mwy na 300 gair atom ni’n dweud ychydig amdanoch chi a pham rydych chi eisiau cymryd rhan.
Cyfarwyddwr | Cyfarwyddwr Cerdd | Rheoli Llwyfan | Sain a Goleuo | Cynhyrchu | Cynllunio | Marchnata
Byddwn yn cynnal cyfarfodydd anffurfiol ym mis Mai. Cysylltwch i gael gwybod mwy. 

 

More info

Rydyn ni’n chwilio am wneuthurwyr ffilmiau a ffotograffwyr amatur brwd i gofnodi’r gwaith o greu Terfysgoedd yr Wyddgrug. Cewch ddilyn yr actorion a’r crëwyr drwy’r broses ymarfer nes bod y sioe’n barod i’w llwyfannu. Cewch eich arwain drwy’r broses gan ffotograffydd proffesiynol a fydd yn eich helpu chi i ddysgu sgiliau newydd ac arbrofi â chyfryngau digidol.

Ble?
Yn y garafan gymunedol ar Sgwâr Daniel Owen

Pryd?
Dydd Sadwrn 23 Mawrth, 11am

 

More info

Oes gennych chi ddiddordeb mewn ysgrifennu? Byddai dramodydd Terfysgoedd yr Wyddgrug, Bethan Marlow, wrth ei bodd yn gweithio gyda chi yn ymateb i Derfysgoedd yr Wyddgrug.

Ble?
Yn y garafan gymunedol ar Sgwâr Daniel Owen

Pryd?
Dydd Sadwrn 27 Ebrill, 10am – 11.30am

 

More info

Oes gennych chi ddiddordeb yn y gymuned leol ac ydych chi’n dda am gyfathrebu? Byddem wrth ein bodd pe baech yn dod draw i helpu i hebrwng y gynulleidfa wrth i ni symud o amgylch y dref, gan sicrhau bod aelodau’r gynulleidfa’n ddiogel ac yn cael gofal da. Edrychwch ar y dudalen Cymryd Rhan ar ein gwefan ni am fwy o wybodaeth neu cysylltwch â’r Cynhyrchydd Cymunedol.