Mold Riots: Gweithdai Sgiliau

Fis Hydref eleni bydd Theatr Clwyd yn llwyfannu ei chynhyrchiad cymunedol mawr cyntaf, Terfysgoedd yr Wyddgrug. Bydd cast cymunedol o 100 o bobl yn meddiannu strydoedd yr Wyddgrug ac yn ailadrodd stori Terfysgoedd yr Wyddgrug 1869.

 

Mae cymaint o ffyrdd i chi wirfoddoli a chymryd rhan yn y gwaith o greu’r digwyddiad theatrig ac uchelgeisiol yma ar garreg eich drws yn yr Wyddgrug.

SUT I GYMRYD RHAN?

I fynegi diddordeb, cael gwybod mwy neu i gymryd rhan yn un o’n grwpiau cyffrous ni, cysylltwch â’r Cynhyrchydd Cymunedol, Alice Evans.

Wyneb yn Wyneb
Chwiliwch am y garafan gymunedol ym Marchnad yr Wyddgrug bob wythnos, yn Theatr Clwyd neu mewn gwyliau eraill yn yr ardal. Dewch draw i gael gwybod mwy a mynegi eich diddordeb mewn ymuno â chynhyrchiad Terfysgoedd yr Wyddgrug.

Dros y Ffôn
Ffoniwch Alice Evans ar 07920 548493 neu 01352 701584. Fel dewis arall ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar 01352 701521

Ar E-bost
Anfonwch e-bost at Alice ar alice.evans@theatrclwyd.com a bydd yn ateb mor gyflym â phosib!

More info

Oes gennych chi ddiddordeb mewn rhannu a datblygu gwybodaeth mewn actio ac a fyddech chi’n hoffi gweithio ochr yn ochr â’n tîm proffesiynol ni? Rydyn ni’n chwilio am 100 o aelodau ar gyfer y cast. Mae ein Cast Cymunedol ar agor i bob oedran a gallu.

Ymarferion yn ystod Gorffennaf
Fel arfer nos Sul a nos Lun
Sioe yn rhedeg o 21 – 27 Hydref

 

More info

Efallai nad ydych chi’n hoffi bod ar y llwyfan ond wrth eich bodd yn y cefn – os oes gennych chi ddiddordeb mewn unrhyw rai o’r isod ac os ydych chi eisiau bod yn rhan o’n cynhyrchiad cymunedol ni, cofiwch holi ac anfon dim mwy na 300 gair atom ni’n dweud ychydig amdanoch chi a pham rydych chi eisiau cymryd rhan.

Cyfarwyddwr | Cyfarwyddwr Cerdd | Rheoli Llwyfan | Sain a Goleuo | Cynhyrchu | Cynllunio | Marchnata

Dyddiad Cau Meh 24

 

 

More info

Ydych chi’n hoffi canu? Os felly, ymunwch â chôr cymunedol Terfysgoedd yr Wyddgrug a dysgu sgôr newydd sbon sy’n cael ei hysgrifennu’n benodol ar gyfer Terfysgoedd yr Wyddgrug. Mae angen pob llais. Ydych chi’n rhan o gôr presennol fyddai’n hoffi cymryd rhan? Cysylltwch oherwydd byddem wrth ein bodd yn clywed gennych chi.

Sut i gofrestru: Holwch y Cynhyrchydd Cymunedol i gael gwybod mwy. 

 

More info

Tynnwch y llwch oddi ar eich peiriant gwnïo ac estyn am eich gwniadur! Ymunwch â’n tîm proffesiynol ni o wneuthurwyr gwisgoedd yn y theatr a helpu i greu pob elfen o’r gwisgoedd ar gyfer y cynhyrchiad.

Ble?
Theatr Clwyd

Pryd?
Nos Iau 18th Gorffennaf, 6.30am – 8pm
Nos Iau 1st Awst, 6.30am – 8pm
Nos Iau 22nd Awst, 6.30am – 8pm

 

More info

Fedrwch chi fod yn un o’n gweuwyr gwych? Mae arnom angen creigiau wedi eu gwau ar gyfer gosodiad celf.

Ble?
Theatr Clwyd

 

More info

Rydyn ni’n chwilio am wneuthurwyr ffilmiau a ffotograffwyr amatur brwd i gofnodi’r gwaith o greu Terfysgoedd yr Wyddgrug. Cewch ddilyn yr actorion a’r crëwyr drwy’r broses ymarfer nes bod y sioe’n barod i’w llwyfannu. Cewch eich arwain drwy’r broses gan ffotograffydd proffesiynol a fydd yn eich helpu chi i ddysgu sgiliau newydd ac arbrofi â chyfryngau digidol. Rydyn yn cwrdd yn fisol. Wedi ei gefnogi gan Tape.

Ble?
Theatr Clwyd

Pryd?
Dydd Sadwrn 20th Gorffennaf, 10.30am – 1pm
Dydd Sadwrn 21st Awst, 10.30am – 1pm

 

More info

Artistiaid, crefftwyr a chrewyr, ymunwch a ni i greu ein gosodiad celf.

 

More info

Oes gennych chi ddiddordeb mewn ysgrifennu? Byddai dramodydd Terfysgoedd yr Wyddgrug, Bethan Marlow, wrth ei bodd yn gweithio gyda chi yn ymateb i Derfysgoedd yr Wyddgrug.

Penwythnos o Weithdy Ysgrifennu gydan Bethan Marlow.

Ble & Pryd?
Theatr Clwyd
Dydd Sul 13th Mehefin, 9am – 5pm

 

More info

Oes gennych chi ddiddordeb yn y gymuned leol ac ydych chi’n dda am gyfathrebu? Byddem wrth ein bodd pe baech yn dod draw i helpu i hebrwng y gynulleidfa wrth i ni symud o amgylch y dref, gan sicrhau bod aelodau’r gynulleidfa’n ddiogel ac yn cael gofal da. Edrychwch ar y dudalen Cymryd Rhan ar ein gwefan ni am fwy o wybodaeth neu cysylltwch â’r Cynhyrchydd Cymunedol.