Taith Cyfnewidfa Ieuenctid Japaneaidd

Taith Gyfnewid Ieuenctid Japaneaidd

Dywedwch wrthym ni am eich atgofion o'r Daith Gyfnewid! Wnaethoch chi gymryd rhan yn y Daith Gyfnewid Ieuenctid yn ystod y 30 mlynedd diwethaf?

Byddem yn hoffi clywed gennych chi!

Byddem yn hoffi cyrraedd cymaint o bobl â phosibl, o bell ac agos, i glywed eich straeon, eich profiadau a’ch anecdotau unigryw am Daith Gyfnewid Ieuenctid Japan yn Sir y Fflint.

 • - Ydych chi wedi gwneud unrhyw gyfeillgarwch ers y daith gyfnewid?
 • - Wnaethoch chi gymryd rhan yn y daith gyfnewid gyntaf yn 1992?
 • - Beth wnaethoch chi yn ystod eich pythefnos?

- Oes gennych chi unrhyw luniau neu fideos i'w rhannu gyda ni?

 • - Ydych chi wedi'ch lleoli yn Japan a hoffech chi rannu eich stori?

Rydyn ni eisiau clywed eich straeon unigryw chi ar gyfer perfformiad dathlu unigryw rydyn ni'n ei greu fis Gorffennaf nesaf 2023.

交換留学の思い出をお聞かせください。過去30年の間、青少年交換留学のプログラムに参加されたご経験はございますか。

皆さんのお話をお聞かせください!

フリント州の交換留学参加に関した際の面白いお話、経験などを幅広く、出来るだけ多くの方々からお聞きできることを期待しております。

 • 留学後、友交関係はできましたか。
 • 最初の交換留学は1992年でしたが、それに参加されました方のお話お聞かせください。
 • 2週間の留学で、どのようなことをされましたか。
 • 交換留学での写真やビデオで一般の方にお見せできるものはお持ちでしょうか。
 • 日本からの留学生の皆様からも交換留学の経験のお話をお聞かせください。

交換留学30周年のお祝いを2023年7月に行うことを企画しております。その際に皆様から留学での面白いお話を紹介していただければと考えております。


How can I get in touch?

 1. Use the form
  If you click here, you can use our special form where you can write your memory!

 2. E-mail us some pictures
  You can e-mail us at mystory@theatrclwyd.com with e-mail attachments

 3. Record a video
  If you want to record a video of your memory then WeTransfer it to us at mystory@theatrclwyd.com
 4. Send us some audio
  If you want to record audio on your phone of your memory then WeTransfer it to us at mystory@theatrclwyd.com

連絡方法

1. 特別フォームの使用

ここをクリックしていただけると私どもの特別フォームに皆様の経験をお書きできます。

2. 写真は電子メールで

下記のメールアドレスに写真を添付してお送りください。mystory@theatrclwyd.com

3.ビデオを送る場合

WeTransferにて皆様のご経験をビデオにして送っていただくことも可能です。その際は下記のアドレスにお送りください。mystory@theatrclwyd.com

4. 音声で送る場合

携帯電話に皆様のご経験を録音し、それを送っていただけることも可能です。その場合も下記のアドレスにお送りください。mystory@theatrclwyd.com