Hamlets

Cynllun creadigol cenedlaethol am ddim i bobl ifanc 18 – 25 oed

Mae Hamlet yn ferch neu fachgen ifanc.

Yn gadael y nyth am y tro cyntaf.

Yn flin gyda’r hyn sy’n digwydd o’i gwmpas.

Yn galaru dros rhywun agos.

Yn cwestiynu ei fodolaeth a phopeth am y byd o’i gwmpas.


Dyma gyfle am ddim i weithio gyda gwneuthurwyr theatr mwyaf deinamig Cymru, i gyfarfod pobl eraill a chreu theatr sy’n cwestiynu pwy yw Hamlet heddiw a beth mae Hamlet yn ei olygu i CHI.

Wrth i leisiau eich cenhedlaeth chi ddod i’r amlwg ar draws y byd… beth sydd gan bobl ifanc Cymru i’w ddweud?

Mae Hybiau Hamlets wedi’u sefydlu yng NGHAERDYDD, CASNEWYDD, YR WYDDGRUG A PHORTHAETHWY, a bydd rhain yn dod at ei gilydd i greu’r ensemble mwyaf o HAMLETS ifanc a welwyd erioed.

Os ydych chi’n 18-25 oed, yn chwilfrydig ac yn angerddol, ymunwch â’ch Hwb Hamlets lleol ym mis Tachwedd.

YR WYDDGRUG/ Theatr Clwyd

  • Nos Fawrth 29ain Hydref, 7pm – 9pm
  • Nos Fawrth 5ed Tachwedd, 7pm – 9pm
  • Nos Fawrth 12fed Tachwedd, 7pm – 9pm
  • Nos Fawrth 19eg Tachwedd, 7pm – 9pm
  • Nos Fercher 27ain Tachwedd, 7pm – 9pm
  • Nos Fawrth 3ydd Ragfyr, 7pm – 9pm

PENWYTHNOS HAMLETS CENEDLAETHOL

Dydd Sadwrn 7fed – Dydd Sul 8fed o Ragfyr yng Nghaerdydd. Bydd llety yn cael ei ddarparu am ddim i fynychwyr o Ogledd Cymru.

 

MANYLION

Bydd y pedwar Hwb Hamlet rhanbarthol yn cynnal gweithdai ym mis Tachwedd 2019 (gweler isod am yr union ddyddiadau). Ar ddechrau mis Rhagfyr, bydd yr holl hybiau’n dod at ei gilydd yng Nghaerdydd (llety am ddim i fynychwyr o Ogledd Cymru) i rannu’r hyn maen nhw wedi bod yn ei wneud a datblygu a thrafod syniadau gyda’i gilydd.

Prif nod Hamlets yw archwilio’r posibilrwydd o greu darn o theatr sy’n wirioneddol adlewyrchu’r hyn sydd gan bobl ifanc yng Nghymru i’w ddweud.

SUT I YMGEISIO?

Cysylltwch â’ch cydlynydd hwb rhanbarthol agosaf i fynegi’ch diddordeb:

YR WYDDGRUG: gwennan.mair@theatrclwyd.com
PORTHAETHWY: mari@franwen.com
CASNEWYDD: georgina.harris@hotmail.com
CAERDYDD: siobhanlynnbrennan@gmail.com

YDYCH CHI’N GYMWYS?

Mae Hamlets yn agored i unrhyw un rhwng 18 a 25 oed sy’n byw yng Nghymru.