Gwybodaeth y Cwmni

‘One of the hidden treasures of North Wales, a huge vibrant culture complex’  The Guardian

Theatr Clwyd yw un o theatrau cynhyrchu mwyaf blaenllaw Cymru – yn batrwm o ragoriaeth yn edrych draw dros Fryniau Clwyd ond eto ddim ond deugain munud o Lerpwl.

Ers 1976 rydym wedi bod yn bwerdy theatrig ac yn gartref poblogaidd iawn i’n cymuned. Nawr, o dan arweiniad y tîm Gweithredol newydd, Tamara Harvey a Liam Evans-Ford, rydym yn mynd o nerth i nerth gan gynhyrchu theatr o safon byd, o ddramâu newydd i adfywio’r clasuron.

Mae gennym dair theatr, sinema, caffi, bar ac orielau celf ac, ochr yn ochr â’n sioeau ein hunain, rydym yn cynnig rhaglen gyfoethog ac amrywiol o gelfyddydau gweledol, ffilm, theatr, cerddoriaeth, dawns a chomedi. Rydym yn gweithio’n helaeth gyda’n cymuned leol, ysgolion a cholegau ac yn creu gwaith llwyddiannus iawn ar gyfer, gyda a gan bobl ifanc. Yn ein deugeinfed blwyddyn rydym wedi cynhyrchu ar y cyd gyda Theatr y Sherman, Hijinx, Gagglebabble a The Other Room yng Nghaerdydd, Paines Plough, Vicky Graham Productions, HighTide, Hampstead Theatre, Bristol Old Vic, The Rose Theatre, Kingston, Headlong, Sheffield Theatres a’r Orange Tree Theatre.

Mae mwy na 200,000 o bobl yn dod drwy ein drysau bob blwyddyn ac, yn 2015, cafodd Theatr Clwyd ei dewis fel y Theatr Fwyaf Croesawus yng Nghymru.