Nos Llun 14 Maw, 7yh... aros diwnio!


Ystyriwch wneud cyfraniad i gefnogi ein gwaith, os gwelwch yn dda.

Os ydych chi wedi mwynhau'r digwyddiad hwn ac eisiau ein helpu i barhau i ddarparu profiadau diwylliannol i bobl eu mwynhau, o berfformiadau ar ein llwyfannau i weithdai i bobl ifanc, yna helpwch ni trwy roi rhodd, os gwelwch yn dda.

Donation

Trwy roi rhodd byddwch yn cefnogi ein gwaith ar y llwyfan a thu hwnt.

Rydyn ni’n teimlo’n angerddol am greu theatr o safon byd ac wedi ymrwymo
i gefnogi dyfodol y celfyddydau drwy feithrin talent newydd a chreu
prosiectau ieuenctid a chymunedol arloesol.

Fel elusen gofrestredig, mae Ymddiriedolaeth Theatr Clwyd (Rhif Cofrestru’r Elusen 1104878) yn gallu hawlio Rhodd Cymorth ar eich cyfraniad chi. Mae Rhodd Cymorth yn ffordd wych o allu rhoi ychydig bach mwy heb ddim cost ychwanegol i chi. Os ydych chi’n gymwys am Rodd Cymorth, rydyn ni’n gallu hawlio 25% gan CThEM yn ychwanegol at eich cyfraniad.

Bydd eich cyfraniad o £10 i Theatr Clwyd yn werth £12.50 wedyn!