Cael mwy o'ch ymweliad!

Bydd Aelodaeth yn eich helpu i gael mwy o'ch ymweliad ac yn cefnogi'r gwaith rydym yn wneud!

Ymunwch heddiw i ddod yn aelod am ddim ond £24 ac ennill yr holl fuddion cyffrous hyn:*

  • Blaenoriaeth wrth archebu’r panto
  • Archebu blaenoriaeth
  • 5% ychwanegol oddi ar danysgrifiad
  • Gostyngiad o 10% yn y siop/bar/bwyd
  • Digwyddiad blynyddol i aelodau
  • Cylchlythyr yr Aelodau
  • Ardal aelodau ar-lein

*Yn unol â Thelerau ac amodau



Archebu Tocynnau Ymlaen Llaw gydag Aelodaeth

Ar ôl i chi ddod yn aelod, bydd eich cyfrif yn galluogi i chi i fanteisio ar archebu blaenoriaeth yn awtomatig.

Eisiau cefnogi mwy ar Theatr Clwyd?

Mwy o wybodaeth am sut gallwch chi ein helpu ni i greu cynyrchiadau o safon byd, cefnogi talent newydd ac addawol, a chyflwyno’r gwaith cymunedol pwysig rydym yn ei wneud. Ymweld â'n tudalen Rhoi