Cael mwy o'ch ymweliad!

Bydd Aelodaeth yn eich helpu i gael mwy o'ch ymweliad ac yn cefnogi'r gwaith rydym yn wneud!

Ymunwch heddiw i ddod yn aelod am ddim ond £24 ac ennill yr holl fuddion cyffrous hyn:*

  • Blaenoriaeth archebu unigryw cynnar i Aelodau
  • 2 docyn sinema AM DDIM
  • Gostyngiad o 10% yn ein Siop, Caffi a Bar
  • Gostyngiad ym mhris rhaglenni ar gyfer cynyrchiadau Theatr Clwyd
  • Rhybudd ymlaen llaw am sioeau sydd i ddod
  • Cerdyn Aelodaeth Swyddogol
  • Gwahoddiad i ddigwyddiadau mewnwelediad i aelodau
  • E-gylchlythur rheolaidd

*Yn unol â Thelerau ac amodauArchebu Tocynnau Ymlaen Llaw gydag Aelodaeth

Ar ôl i chi ddod yn aelod, bydd eich cyfrif yn galluogi i chi i fanteisio ar archebu blaenoriaeth yn awtomatig.

Eisiau cefnogi mwy ar Theatr Clwyd?

Mwy o wybodaeth am sut gallwch chi ein helpu ni i greu cynyrchiadau o safon byd, cefnogi talent newydd ac addawol, a chyflwyno’r gwaith cymunedol pwysig rydym yn ei wneud.Ymweld â'n tudalen Rhoi