Welsh of the West End: LIVE

Past Production

See dates and times  

Steffan Hughes a’i grŵp gwych o’r West End yn perfformio ffefrynnau theatr gerddorol o sioeau fel Les Misérables, Rent a Phantom of the Opera. Gyda Sophie Evans, Luke McCall a Mared Williams.

Gyda mwy nag 11 miliwn wedi gwylio ar-lein, mae Welsh of the West End wedi dod yn sêr feirol, ac wedi cael sylw gan Official London Theatre, What’s on Stage, BBC, ITV ac S4C. Byddwch yn barod i gael eich cyfareddu gan leisiau theatr gerddorol gorau Cymru, yn syth o’r West End.


Croeso nol!

Os ydych chi'n newydd i Theatr Clwyd neu heb ymweld â ni ers tro ac yn chwilio am fwy o wybodaeth cyn eich ymweliad - o sut i gyrraedd yma i archebu tocynnau, o hygyrchedd i archebu eich diodydd egwyl o flaen llaw - yna cliciwch yma!