Welsh of the West End: LIVE

See dates and times  

Steffan Hughes a’i grŵp gwych o’r West End yn perfformio ffefrynnau theatr gerddorol o sioeau fel Les Misérables, Rent a Phantom of the Opera. Gyda Sophie Evans, Luke McCall a Mared Williams.

Gyda mwy nag 11 miliwn wedi gwylio ar-lein, mae Welsh of the West End wedi dod yn sêr feirol, ac wedi cael sylw gan Official London Theatre, What’s on Stage, BBC, ITV ac S4C. Byddwch yn barod i gael eich cyfareddu gan leisiau theatr gerddorol gorau Cymru, yn syth o’r West End.


Mesurau Diogelwch Covid

Gallwch brynu tocynnau gyda ni yn hyderus - byddwn yn cysylltu os bydd unrhyw beth yn newid gyda'ch archeb, a byddwn yn sicrhau bod eich ymweliad yn ddiogel ac yn gyfforddus. I ddarganfod mwy am ein mesurau diogelwch, cliciwch yma.

Pasys Covid y GIG

Mae Llywodraeth Cymru wedi ymestyn y defnydd o Basys Covid y GIG i gynnwys sinemâu a theatrau. Mae hynny'n golyg y bydd arnoch angen pas Covid y GIG i fynychu digwyddiadau gyda ni – does dim byd I boeni amdano, dyma wybodaeth pellach am sut I gael eich pas yn hawdd ac yn gyflym – cliciwch yma.