Violet

Past Production

Alice Birch

See dates and times  

Yn gwisgo gŵn nos fudr, mewn cegin wledig, mae Violet yn gwenu o’r diwedd. Ers blynyddoedd lawer, mae ei threfn ddyddiol flinedig yn cael ei rheoli gan daro cyson Cloc y Tŵr – ond un noson mae hi’n teimlo amser yn cyflymu.

Yn sydyn, mae awr yn mynd ar goll – bob dydd. Wrth i’r oriau ddiflannu, mae’r hyn a fu’n sicr ers cyhyd yn anweddu, a chymdeithas drefnus yn mynd ar gyfeiliorn. Gyda thrigolion y dref mewn argyfwng, a fydd Violet yn gallu dianc o’r diwedd?

Gan gyfuno talentau arobryn yr awdur Alice Birch (mae ei haddasiadau ar gyfer y teledu’n cynnwys Normal People; ffilm Lady Macbeth; llwyfan Anatomy of a Suicide) a’r cyfansoddwr talentog Tom Coult (comisiynwyd gan Noson Gyntaf y Proms; ar hyn o bryd mae’n gyfansoddwr preswyl gyda Cherddorfa Ffilharmonig y BBC), mae hon yn opera ar gyfer, ac am, ein dyddiau ni.

Bell Sounds wedi'i greu gan Jasmin Kent Rodgman

Music Theatre Wales | Britten Pears Arts | London Sinfonietta

Cyd-gynhyrchiad gan Music Theatre Wales a Britten Pears Arts.
Cynhyrchiad wedi ei lwyfannu mewn cysylltiad â’r London Sinfonietta.

Comisiynwyd gan Music Theatre Wales a Britten Pears Arts mewn cysylltiad â Theater Ulm


Croeso nol!

Os ydych chi'n newydd i Theatr Clwyd neu heb ymweld â ni ers tro ac yn chwilio am fwy o wybodaeth cyn eich ymweliad - o sut i gyrraedd yma i archebu tocynnau, o hygyrchedd i archebu eich diodydd egwyl o flaen llaw - yna cliciwch yma!


Adolygiadau

 • 5 Stars

  Violet is the best new British Opera in years
  The Telegraph
 • 4 Stars

  A harrowing night out, but gripping.
  The Times
 • 4 Stars

  There is real assurance about every gesture and texture, it’s tremendously accomplished
  The Guardian
 • 5 Stars

  accomplished and fascinating new work
  The Stage