Tip Top: The Show Must Go On

Past Production

See dates and times  

O'r diwedd, mae Tip Top Productions yn dychwelyd i lwyfan dan do ar ôl 17 mis. Pa ffordd well o ddod yn ôl na thrwy ddathlu goreuon byd y Sioe Gerdd, hen a newydd.

Bydd y sioe "The Show Must Go On" yn llawn canu a dawnsio ac yn siŵr o wneud i chi glicio eich.

bysedd, tapio eich traed a hymian eich

hoff alawon sioe, gan eich ysbrydoli i chwilio am rai Sioeau Cerdd newydd.

Os na allwch chi fynd i'r West End ...

Fe ddown ni â'r West End atoch chi


Mesurau Diogelwch Covid

Gallwch brynu tocynnau gyda ni yn hyderus - byddwn yn cysylltu os bydd unrhyw beth yn newid gyda'ch archeb, a byddwn yn sicrhau bod eich ymweliad yn ddiogel ac yn gyfforddus. I ddarganfod mwy am ein mesurau diogelwch, cliciwch yma.

Pasys Covid y GIG

Mae Llywodraeth Cymru wedi ymestyn y defnydd o Basys Covid y GIG i gynnwys sinemâu a theatrau. Mae hynny'n golyg y bydd arnoch angen pas Covid y GIG i fynychu digwyddiadau gyda ni – does dim byd I boeni amdano, dyma wybodaeth pellach am sut I gael eich pas yn hawdd ac yn gyflym – cliciwch yma.