This Island's Mine

Past Production

Toby Hulse

See dates and times  

Roedd Ariel yma erioed.

Cafodd Caliban ei eni yma.

Ac mae Stephano newydd gyrraedd.

Maen nhw i gyd yn hawlio mai ‘fi biau’r ynys’. Ond oes gan unrhyw un ohonyn nhw hawl i wneud hynny? A beth sy’n digwydd os na fyddan nhw’n gallu cytuno?

Wedi’i lleoli ym myd rhyfeddol The Tempest gan Shakespeare, mae Roustabout (crëwyr Luna ac One Small Step ★★★★★) yn edrych yn chwareus ac yn feiddgar ar y lle rydyn ni’n ei alw’n gartref.

Yn llawn hud, cerddoriaeth a bedlam, mae’r sioe yma’n annog pobl ifanc i ofyn: Ble rydw i’n perthyn? Ble mae fy nghartref i? Ai fi sydd wir biau’r lle yma?

Roundabout


Mesurau Diogelwch Covid

Gallwch brynu tocynnau gyda ni yn hyderus - byddwn yn cysylltu os bydd unrhyw beth yn newid gyda'ch archeb, a byddwn yn sicrhau bod eich ymweliad yn ddiogel ac yn gyfforddus. I ddarganfod mwy am ein mesurau diogelwch, cliciwch yma.

Pasys Covid y GIG

Mae Llywodraeth Cymru wedi ymestyn y defnydd o Basys Covid y GIG i gynnwys sinemâu a theatrau. Mae hynny'n golyg y bydd arnoch angen pas Covid y GIG i fynychu digwyddiadau gyda ni – does dim byd I boeni amdano, dyma wybodaeth pellach am sut I gael eich pas yn hawdd ac yn gyflym – cliciwch yma.