The Birthday Party

Past Production

Harold Pinter

See dates and times  

Mae dau ymwelydd diarth yn dod i aros mewn tŷ preswyl glan môr, dim ond i droi bywyd diflas y preswylydd Stanley Webber yn hunllef.

Dyma barti pen-blwydd o uffern.

Suitcase Theatre sy’n adfywio’r campwaith enigmatig yma gan Harold Pinter.

Suitcase Theatre

Mewn cydweithrediad a Concord Theatricals


Croeso nol!

Os ydych chi'n newydd i Theatr Clwyd neu heb ymweld â ni ers tro ac yn chwilio am fwy o wybodaeth cyn eich ymweliad - o sut i gyrraedd yma i archebu tocynnau, o hygyrchedd i archebu eich diodydd egwyl o flaen llaw - yna cliciwch yma!