The Birthday Party

Harold Pinter

See dates and times  

Mae dau ymwelydd diarth yn dod i aros mewn tŷ preswyl glan môr, dim ond i droi bywyd diflas y preswylydd Stanley Webber yn hunllef.

Dyma barti pen-blwydd o uffern.

Suitcase Theatre sy’n adfywio’r campwaith enigmatig yma gan Harold Pinter.

Suitcase Theatre

Mewn cydweithrediad a Concord Theatricals


Mesurau Diogelwch Covid

Gallwch brynu tocynnau gyda ni yn hyderus - byddwn yn cysylltu os bydd unrhyw beth yn newid gyda'ch archeb, a byddwn yn sicrhau bod eich ymweliad yn ddiogel ac yn gyfforddus. I ddarganfod mwy am ein mesurau diogelwch, cliciwch yma.

Pasys Covid y GIG

Mae Llywodraeth Cymru wedi ymestyn y defnydd o Basys Covid y GIG i gynnwys sinemâu a theatrau. Mae hynny'n golyg y bydd arnoch angen pas Covid y GIG i fynychu digwyddiadau gyda ni – does dim byd I boeni amdano, dyma wybodaeth pellach am sut I gael eich pas yn hawdd ac yn gyflym – cliciwch yma.