The War Below Gradd 12.

Past Production

See dates and times  

Yn Ystod y Rhyfel Byd Cyntaf, caiff criw o löwyr o Brydain eu recriwtio i greu twnnel o dan dir neb a gosod bomiau o dan ffrynt yr Almaen yn y gobaith o roi terfyn ar Frwydr Messines unwaith ac am byth.


Mesurau Diogelwch Covid

Gallwch brynu tocynnau gyda ni yn hyderus - byddwn yn cysylltu os bydd unrhyw beth yn newid gyda'ch archeb, a byddwn yn sicrhau bod eich ymweliad yn ddiogel ac yn gyfforddus. I ddarganfod mwy am ein mesurau diogelwch, cliciwch yma.

Pasys Covid y GIG

Mae Llywodraeth Cymru wedi ymestyn y defnydd o Basys Covid y GIG i gynnwys sinemâu a theatrau. Mae hynny'n golyg y bydd arnoch angen pas Covid y GIG i fynychu digwyddiadau gyda ni – does dim byd I boeni amdano, dyma wybodaeth pellach am sut I gael eich pas yn hawdd ac yn gyflym – cliciwch yma.