The Rise and Fall of Little Voice

gan Jim Cartwright

See dates and times  

Gyda ffefryn y teledu, Shobna Gulati (Coronation Street, Dinnerladies, Loose Women), seren operâu sebon Prydain Ian Kelsey (Emmerdale, Casualty) ac enwebai ddwywaith am Wobr Drama Desk, Christina Bianco, fel Little Voice.

Gyda hiwmor, calon a baledi pwerus di-ri yn cael eu perfformio yn fyw ar y llwyfan, gan gynnwys cerddoriaeth gan Judy Garland a Shirley Bassey, dyma stori dylwyth teg Ogleddol eiconig Cartwright sy’n edrych ar uchafbwyntiau ac isafbwyntiau breuddwydion tref fechan, gelyniaeth deuluol a dod o hyd i’ch llais mewn byd swnllyd.


Mesurau Diogelwch Covid

Gallwch brynu tocynnau gyda ni yn hyderus - byddwn yn cysylltu os bydd unrhyw beth yn newid gyda'ch archeb, a byddwn yn sicrhau bod eich ymweliad yn ddiogel ac yn gyfforddus. I ddarganfod mwy am ein mesurau diogelwch, cliciwch yma.

Pasys Covid y GIG

Mae Llywodraeth Cymru wedi ymestyn y defnydd o Basys Covid y GIG i gynnwys sinemâu a theatrau. Mae hynny'n golyg y bydd arnoch angen pas Covid y GIG i fynychu digwyddiadau gyda ni – does dim byd I boeni amdano, dyma wybodaeth pellach am sut I gael eich pas yn hawdd ac yn gyflym – cliciwch yma.


0 Stars

timeless and uplifting tale
Daily Express

Cast a Chreadigol