The Legend of Sleepy Hollow

See dates and times  

0 Stars

Croeso i Sleepy Hollow. Poblogaeth 436. Peidiwch byth â gadael.

Mae Ichabod Crane yn dod yn rhan o fyd o gyfrinachau a thraddodiad sy’n anesmwytho wrth iddo gyrraedd Sleepy Hollow i fod yn athro’r dref. Ond nid yw popeth fel mae’n ymddangos. Pan mae digwyddiadau annymunol yn llethu’r dref fechan, mae’n cael ei sgubo’n rhan o ddirgelwch peryglus sy’n gwneud iddo amau ei bwyll ei hun.

Seren Coronation StreetWendi Peters a Bill Ward sy’n arwain yr ensemble anhygoel yn yr addasiad gwefreiddiol yma. Gan drawsnewid y Freuddwyd Americanaidd yn fyd Gothig Americanaidd, mae The Legend of Sleepy Hollow yn rhyddhau un o’r bwystfilod mwyaf dychrynllyd o’r canon erchyll – yr Headless Horseman.

Tilted Wig


Mesurau Diogelwch Covid

Gallwch brynu tocynnau gyda ni yn hyderus - byddwn yn cysylltu os bydd unrhyw beth yn newid gyda'ch archeb, a byddwn yn sicrhau bod eich ymweliad yn ddiogel ac yn gyfforddus. I ddarganfod mwy am ein mesurau diogelwch, cliciwch yma.

Pasys Covid y GIG

Mae Llywodraeth Cymru wedi ymestyn y defnydd o Basys Covid y GIG i gynnwys sinemâu a theatrau. Mae hynny'n golyg y bydd arnoch angen pas Covid y GIG i fynychu digwyddiadau gyda ni – does dim byd I boeni amdano, dyma wybodaeth pellach am sut I gael eich pas yn hawdd ac yn gyflym – cliciwch yma.
Cast a Chreadigol