The Hound of the Baskervilles

Arthur Conan Doyle

See dates and times  

Comedi hynod ddoniol!

Mae antur fwyaf llwyddiannus Syr Arthur Conan Doyle yn cael ei gweddnewid yn wych fel ffars.

Daw cais i’r ditectif byd enwog Sherlock Holmes a Dr Watson ddatgelu’r dirgelwch cysylltiedig â marwolaeth gynamserol Syr Charles Baskerville. Gyda sibrydion am gi hela enfawr wedi’i felltithio yn rhydd ar y rhos, rhaid iddyn nhw weithredu’n ddiymdroi er mwyn achub etifedd olaf un teulu’r Baskervilles.

Yn llwyddiant yn y West End, mae’r addasiad dyfeisgar yma’n gyfuniad gwefreiddiol o ffars, dyfeisgarwch theatrig a pherfformiadau rhyfeddol o gomig i gynnig golwg newydd sbon ar y stori dditectif orau erioed.

Whodunnit i bob oed.

Addaswyd ar gyfer y llwyfan gan Steven Canny a John Nicholson ar gyfer Peepolykus

Cyfarwyddwyd gan Lotte Wakeham

Cynhyrchwyd gan The Original Theatre Company a’r Octagon Theatre Bolton


This show is part of a subscription deal that helps you save £££ when booking multiple shows - click here to find out more!

Covid Safety Measures

Gallwch brynu tocynnau yn hyderus gyda ni wrth i sioeau byw ddychwelyd – byddwn yn cysylltu os bydd unrhyw beth yn newid gyda’ch archeb, a byddwn yn gwneud yn siŵr bod eich ymweliad yn ddiogel, yn gyfforddus ac yn hwyl. Cliciwch yma am fwy o wybodaeth.