The Gods Are All Here

Past Production

See dates and times  

Wedi’i sbarduno gan ddarganfyddiad cyfres o lythyrau oddi wrth ei dad yn Nigeria i’w fam yng Nghyymru, mae The Gods Are All Here yn berfformiad un-dyn cryf, telynegol a chynnes gan y chwedleuwr blaenllaw Phil Okwedy.

Mae’r perfformiad hudolus yn gywrain yn plethu chwedlau, cân a straeon gwerin y diaspora Affricanaidd gyda stori bersonol ryfeddol sy’n dadlennu profiadau Phil o gael ei fagu fel plentyn treftadaeth ddeuol yng Nghymru’r 1960au a’r 1970au’.

Gan olrhain y cyfnod pan y dywedir fod plant yn ystyried eu rhieni fel duwiau, ond heb iddo ef ei hun erioed fyw gyda nhw mewn gwirionedd, mae Phil yn ystyried os oedd ei rieni, mewn gwirionedd, y duwiau y gwnaeth eu dychmygu i fod...

Drwy ymchwilio cydraddoldeb, rhyddid, hiliaeth, teulu a chael eich magu heb eich rhieni gwaed, mewn perfformiad teimladwy, doniol a hiraethus, mae The Gods Are All Here ar yr un pryd yn stori heb amser ac eto’n bendant iawn yn stori am heddiw.

Adverse Camber


Dewis a Chymysgu

5 sioe am £30 | 3 sioe am £24

Creu eich bag eich hun o theatr wych - Ychwanegu’r sioeau i’ch basged - Arbed hyd at £50.

Yn berthnasol i'r sioeau canlynol: The Gods The Gods The Gods | Angel | Still Floating | Horse Country | The Gods Are All Here | Fake News | Gigs Clwyd | Cabarela

Telerau ac Amodau | Yn amodol ar argaeledd. | Ar gael pan fyddwch yn prynu’r holl docynnau ar yr un pryd. | Dim ond yn ddilys ar gyfer y sioeau a’r cyfuniadau sydd wedi’u nodi. | Yn ddilys ar gyfer tocynnau pris llawn yn unig.