The Gods The Gods The Gods

Past Production

See dates and times  

4 Stars

The Stage

4 Stars

British Theatre Guide

Mae chwedloniaeth hynafol yn dod wyneb yn wyneb â bywydau bob dydd yn y sioe hon sy'n llawn curiadau mawr, llinell fas yn curo a gair llafar sy'n stopio'r galon.

Mae The Gods The Gods The Gods yn sioe gan Wright & Grainger sydd wedi ennill gwobrau rhyngwladol. Dyma’r cwmni wnaeth greu Orpheus ac Eurydice sydd wedi ennill clod mawr.

Mae 4 stori yn plethu gyda’i gilydd ar draws 14 trac yn llawn curiadau mawr, alawon dyrchafol a llinellau bas cadarn. Sioe am yr hyn rydyn ni'n edrych amdano y tu allan i ni'n hunain, a lle rydyn ni'n dod o hyd iddo yn y bobl o'n cwmpas.

Wright & Grainger | Hartstone-Kitney Productions

0 Stars

Euphoric gig-theatre bursting with music, energy and purpose
The Stage

0 Stars

This is a truly life-affirming experience
British Theatre Guide

Dewis a Chymysgu

5 sioe am £30 | 3 sioe am £24

Creu eich bag eich hun o theatr wych - Ychwanegu’r sioeau i’ch basged - Arbed hyd at £50.

Yn berthnasol i'r sioeau canlynol: The Gods The Gods The Gods | Angel | Still Floating | Horse Country | The Gods Are All Here | Fake News | Gigs Clwyd | Cabarela

Telerau ac Amodau | Yn amodol ar argaeledd. | Ar gael pan fyddwch yn prynu’r holl docynnau ar yr un pryd. | Dim ond yn ddilys ar gyfer y sioeau a’r cyfuniadau sydd wedi’u nodi. | Yn ddilys ar gyfer tocynnau pris llawn yn unig.