The Goat Roper Rodeo Band

Past Production

See dates and times  

0 Stars

Amazing
Bob Harris

0 Stars

Like the Everlys fronted by Gram Parsons
Fatea

Mae’r triawd o Gymru’n creu ‘Blŵs Canu Gwlad’ cosmig gyda bas, dwy hen gitâr a llawer iawn o harmoni dirdynnol. Mae awgrym o Gram, arlliw o Dylan ac ychydig o flŵs Waylon hefyd. Yn syml, yn union beth mae’n ei ddweud ar y tun.


Mae hwn yn ddigwyddiad ‘dod â’ch cadair eich hun’ – does gennym ni ddim seddau ar gael ar gyfer ein perfformiadau awyr agored, felly cofiwch ddod â chadair wersylla gyda chi os oes gennych chi un. Caniateir opsiynau eistedd eraill: rygiau, blancedi, matiau, stolion, gorseddi, soffas (ond mae’n syniad da glynu wrth yr opsiwn mwyaf symudol).

Perfformir y digwyddiad hwn o fewn canllawiau pellhau corfforol a diogelwch Llywodraeth Cymru. Am fwy o wybodaeth am y mesuriadau rydyn ni'n eu cymryd cliciwch yma.