The Glee Club

Past Production

Richard Cameron

See dates and times  

Fras gyda cherddoriaeth fyw.

Haf, 1962. Mae Prydain a’r byd cerddoriaeth ar fin newid wrth i löwyr y Glee Club sy’n gweithio’n galed ac yn yfed yn galed baratoi ar gyfer eu gala lleol.

Out of Joint | CAST | Kiln Theatre

Archebwch rŵan fel rhan o’r pecynnau Tanysgrifio


Cast a Chreadigol