The Flying Bedroom

Past Production

See dates and times  

Mae ystafell wely Elinor yn gwbl unigryw. Pan mae’n syrthio i gysgu, mae’n hedfan! Ymunwch â ni ar antur llawn hud.

Dyma archwiliad unigryw o'r celfyddydau sy'n ceisio trochi pobl o bob oedran. Y Flying Bedroom yw sioe cyntaf y Cwmni Theatr Flying Bedroom, wedi'i wneud i fyny o fyfyrwyr sy'n arbenigo mewn dylunio a cherdd yng Ngholeg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru yng Nghaerdydd.

Mae hwn yn ddigwyddiad ‘dod â’ch cadair eich hun’ – does gennym ni ddim seddau ar gael ar gyfer ein perfformiadau awyr agored, felly cofiwch ddod â chadair wersylla gyda chi os oes gennych chi un. Caniateir opsiynau eistedd eraill: rygiau, blancedi, matiau, stolion, gorseddi, soffas (ond mae’n syniad da glynu wrth yr opsiwn mwyaf symudol).

Cefnogwyd perfformiadau o'r Flying Bedroom yn Theatr Clwyd gan Ymddiriedolaeth Gaynor Cemlyn Jones.


Mae hwn yn ddigwyddiad ‘dod â’ch cadair eich hun’ – does gennym ni ddim seddau ar gael ar gyfer ein perfformiadau awyr agored, felly cofiwch ddod â chadair wersylla gyda chi os oes gennych chi un. Caniateir opsiynau eistedd eraill: rygiau, blancedi, matiau, stolion, gorseddi, soffas (ond mae’n syniad da glynu wrth yr opsiwn mwyaf symudol).


Covid

Gallwch brynu tocynnau yn hyderus gyda ni wrth i sioeau byw ddychwelyd – byddwn yn cysylltu os bydd unrhyw beth yn newid gyda’ch archeb, a byddwn yn gwneud yn siŵr bod eich ymweliad yn ddiogel, yn gyfforddus ac yn hwyl. Cliciwch yma am fwy o wybodaeth.

Mae'ch seddi wedi newid?

Ar hyn o bryd mae ein tîm gwerthu yn brysur yn symud archebion oherwydd newidiadau i reolau Covid. Os ydych wedi derbyn tocynnau newydd, byddwch yn dawel eich meddwl bod eich seddi newydd mor agos at eich archeb wreiddiol â phosibl. Os hoffech newid eich archeb, cysylltwch â ni ar ôl 1 Medi os gwelwch yn dda.