The Beast In Me

See dates and times  

Dychmygwch fyd lle mae'r llinellau sy'n gwahanu dynoliaeth ac anifeiliaid yn aneglur, lle mae coedwigoedd tywyll yn cynnwys lloches yn ogystal â pherygl, a lle nad yw gwaed bob amser yn dewach na dŵr.

Ffidil y Diafol yw Daniel Morden (stori), Oliver Wilson-Dickson (ffidil) a Sarah Moody (soddgrwth). Mae eu sioe newydd, The Beast In Me, yn dapestri o straeon wedi'u plethu'n feistrolgar am ein canfyddiad o harddwch a gwerth caredigrwydd.

The Devil's Violin


Covid

Gallwch brynu tocynnau yn hyderus gyda ni wrth i sioeau byw ddychwelyd – byddwn yn cysylltu os bydd unrhyw beth yn newid gyda’ch archeb, a byddwn yn gwneud yn siŵr bod eich ymweliad yn ddiogel, yn gyfforddus ac yn hwyl. Cliciwch yma am fwy o wybodaeth.

Mae'ch seddi wedi newid?

Ar hyn o bryd mae ein tîm gwerthu yn brysur yn symud archebion oherwydd newidiadau i reolau Covid. Os ydych wedi derbyn tocynnau newydd, byddwch yn dawel eich meddwl bod eich seddi newydd mor agos at eich archeb wreiddiol â phosibl. Os hoffech newid eich archeb, cysylltwch â ni ar ôl 1 Medi os gwelwch yn dda.


Adolygiadau

 • 0 Stars

  In years to come, old friends will turn to one another and reminisce about this evening
  Avril Silk
 • 0 Stars

  A scintillating combination of music, sound and story
  The Times
 • 0 Stars

  raw and intimate
  Bristol 24/7