Something About George - The George Harrison Story

Bill Elms

See dates and times  

Mae popeth yn darfod, yn ôl y sôn. Wel, fe fydd enw George Harrison fyw byth.

Gan grëwyr Something About Simon – The Paul Simon Story, sioe newydd sbon a fydd yn ateb y cwestiwn “ble mae bywyd yn mynd â chi ar ôl bod yn y band gorau yn hanes y byd?”