Same Time, Next Year

gan Bernard Slade

See dates and times  

Comedi hyfryd am briodas a bod yn rhiant, a wnaed yn enwog gan y ffilm a enwebwyd am Oscar.

Mae Doris a George yn cyfarfod yn 1951, cyfarfyddiad ar hap mewn gwesty yng Nghaliffornia sy'n arwain at un noson nwydus. Mae'r ddau yn briod â phobl eraill ond, gan ddod yn ymwybodol yn fuan iawn y gallai hyn fod yn ddechrau ar rywbeth, maen nhw'n addo cyfarfod 12 mis yn ddiweddarach. Ac mae carwriaeth ramantus sy'n para 25 mlynedd yn dechrau.

Mae'r ddrama’n dilyn eu bywydau drwy helbulon magu plant, uchafbwyntiau ac isafbwyntiau gyrfa yn ogystal â ffasiynau a moesau amrywiol y degawdau wrth iddynt fynd heibio.

Mae Bernard Slade yn creu portread chwerwfelys, hiraethus a doniol iawn o ddau brif gymeriad hoffus sydd mewn perthynas hirdymor hynod anarferol.

London Classic Theatre


Mesurau Diogelwch Covid

Gallwch brynu tocynnau gyda ni yn hyderus - byddwn yn cysylltu os bydd unrhyw beth yn newid gyda'ch archeb, a byddwn yn sicrhau bod eich ymweliad yn ddiogel ac yn gyfforddus. I ddarganfod mwy am ein mesurau diogelwch, cliciwch yma.

Pasys Covid y GIG

Mae Llywodraeth Cymru wedi ymestyn y defnydd o Basys Covid y GIG i gynnwys sinemâu a theatrau. Mae hynny'n golyg y bydd arnoch angen pas Covid y GIG i fynychu digwyddiadau gyda ni – does dim byd I boeni amdano, dyma wybodaeth pellach am sut I gael eich pas yn hawdd ac yn gyflym – cliciwch yma.


Adolygiadau

  • 0 Stars

    Genuinely funny and genuinely romantic
    New York Post