Richard Durrant's Candlelit Christmas Concert

Past Production

See dates and times  

‘technically impressive guitar playing on the folk/classical cusp’
The Independent

Mae’r dathliad cerddorol hwn o’r Nadolig yn llawn hud trymder gaeaf. Gyda Brian Gulland (basŵn, crymgyrn), Django Durrant (offerynnau taro), Felix Durrant (bas) ac Amy Kakoura (llais).Croeso nol!

Os ydych chi'n newydd i Theatr Clwyd neu heb ymweld â ni ers tro ac yn chwilio am fwy o wybodaeth cyn eich ymweliad - o sut i gyrraedd yma i archebu tocynnau, o hygyrchedd i archebu eich diodydd egwyl o flaen llaw - yna cliciwch yma!