Pushing the Boundaries

See dates and times  

Mae chwech o artistiaid print ac artist enamel o ganolbarth Lloegr a Chymru yn ymateb i'r Tirlun sy'n cwmpasu'r ffiniau presennol ac hynafol a'r hyn sy'n eu cysylltu a'u gwahanu yn yr arddangosfa hon o'r cydweithrediad.

Dechreuon nhw fynd am dro gyda'i gilydd yn 2019, yn archwilio'r llefydd sydd wedi eu hysbrydoli ar hyd a lled y Gororau a'r Ffin, gan greu darnau o waith mewn dulliau gwahanol. Daeth y cyfnod clo i darfu ar eu drofeydd, ond maent yn cerdded eto, dyma'r gwaith maent wedi ei greu ar eu siwrne hyd yn hyn. Mae'r arddangosfeydd grwp hefyd yn croesi ffiniau, gydag arddangosfa yn y Qube yng Ngroesoswallt y mis Medi hwn ac arddangosfa arall yng Nghanolfan Gelfyddydau Canolbarth Cymru yn gynnar y flwyddyn nesaf.Emma Aldridge
- Alison Craig - Jacqui Dodds - Carolyn Hudson - Jill Leventon - Christine Matthews - Estella Scholes