Possible

Past Production

See dates and times  

Roedd sioe newydd Shôn yn mynd i roi sylw i gariad yn unig. Ond beth ydych chi'n ei wneud pan rydych chi'n ysgrifennu sioe'n ymwneud â chariad, ac mae popeth yn mynd yn dywyll? Rydych chi'n dod o hyd i stori newydd. Stori gyda sgons ar ôl hanner nos, gwerthwyr tai, negeseuon testun ysgogol wedi’u hysbrydoli gan Gandhi, mamau, tadau, teuluoedd, a Grandmaster Flash.

Mae Possible yn stori chwareus a dwys sy'n cyfuno realiti â cherddoriaeth fyw a delweddau swreal, sinematig. Yn ddoniol ac yn hyfryd o onest, mae'n sioe am gariad, gwytnwch a dod o hyd i’r dewrder i archwilio'r gorffennol, er mwyn siapio’r dyfodol.

“Perfectly judged, unabashedly authentic and vulnerably autobiographical”

★★★★ The Guardian

“Dale-Jones is an exceptional storyteller, delicately weaving together multiple narratives… charming, relatable and authentic”

Exeunt Magazine

“experimental, layered and what Welsh fringe theatre is really about”

Get the Chance

“In using his storytelling skills to tell us what it has been like for him, Dale-Jones makes us consider more deeply what the last year has been like for us.”

Lyn Gardner, Stagedoor

Closed Captioning is available via iPads supplied by National Theatre Wales. If you require Closed Captioning, or have any other access needs, please let us know by [phoning / emailing - venue details]. If you would like to learn more about how iPads are used for Closed Captioning, please contact National Theatre Wales by emailing peterharding@nationaltheatrewales.org

An audio described introduction to the show will be available before the performance on the National Theatre Wales website here.


Mesurau Diogelwch Covid

Gallwch brynu tocynnau gyda ni yn hyderus - byddwn yn cysylltu os bydd unrhyw beth yn newid gyda'ch archeb, a byddwn yn sicrhau bod eich ymweliad yn ddiogel ac yn gyfforddus. I ddarganfod mwy am ein mesurau diogelwch, cliciwch yma.

Pasys Covid y GIG

Mae Llywodraeth Cymru wedi ymestyn y defnydd o Basys Covid y GIG i gynnwys sinemâu a theatrau. Mae hynny'n golyg y bydd arnoch angen pas Covid y GIG i fynychu digwyddiadau gyda ni – does dim byd I boeni amdano, dyma wybodaeth pellach am sut I gael eich pas yn hawdd ac yn gyflym – cliciwch yma.