Un Tro Dros y Nadolig

See dates and times  

Camwch trwy ddrws hudol i mewn i straeon Nadoligaidd o lawenydd a gobaith.


Ar gyfer oedran 4 i 10 a’u teuluoedd. Dyma brofiad hwyliog, digynnwrf i ymgolli ynddi wedi’i bellhau’n gorfforol.

Mae’r tocynnau’n gyfyngedig er mwyn caniatáu ar gyfer cadw pellter corfforol ymhlith y gynulleidfa. Os ydych chi’n cael anhawster dod o hyd i’r tocynnau rydych chi eu heisiau, cliciwch yma i gael eich ychwanegu at ein rhestr aros a phan fyddwn ni’n gallu rhyddhau mwy o docynnau, bydd tîm y swyddfa docynnau yn cysylltu â chi.