Un Tro Dros y Nadolig

Past Production

See dates and times  

**Diweddariad y Sioe - 16 Rhag**

Bydd perfformiadau hyd at 27 Rhagfyr yn parhau fel yr hysbysebwyd.

Mae'r sioe yn dair stori sy'n digwydd mewn amgylchedd sydd wedi'i ddylunio'n arbennig ar gyfer un cartref ar unrhyw un adeg. Oherwydd nad oes actorion ‘byw’, amseroedd a archebwyd yn benodol a dim ond un cartref fesul un sy’n cael pob ym mhob sioe, bydd yn parhau fel profiad cerdded drwodd.


Yn anffodus, mae perfformiadau ar ôl 27 Rhagfyr wedi cael eu canslo.

Oherwydd cyfyngiadau Llywodraeth Cymru ni all perfformiadau ar ôl 27 Rhagfyr fynd ymlaen fel y cynlluniwyd. Cysylltir â phawb sydd wedi prynu tocyn cyn gynted â phosibl i drefnu ad-daliadau.


Camwch trwy ddrws hudol i mewn i straeon Nadoligaidd o lawenydd a gobaith.


Ar gyfer oedran 4 i 10 a’u teuluoedd. Dyma brofiad hwyliog, digynnwrf i ymgolli ynddi wedi’i bellhau’n gorfforol.

Mae’r tocynnau’n gyfyngedig er mwyn caniatáu ar gyfer cadw pellter corfforol ymhlith y gynulleidfa. Os ydych chi’n cael anhawster dod o hyd i’r tocynnau rydych chi eu heisiau, cliciwch yma i gael eich ychwanegu at ein rhestr aros a phan fyddwn ni’n gallu rhyddhau mwy o docynnau, bydd tîm y swyddfa docynnau yn cysylltu â chi.