Offa's Dyke

Past Production

See dates and times  

Comedi gan Michael Stevens a’r gerddoriaeth gan James Peacock.

Daw grŵp cerdded anghymarus ar draws holl bleserau a rhwystrau y llwybr troed hirbell, wrth deithio o Gasgwent i Ogledd Cymru a gwlad yr addewid – Prestatyn.


Suitcase Theatre