GGRGC - Calan

Past Production

Sul 18 Medi - 08:00 yh

Gŵyl Gerdd Ryngwladol Gogledd Cymru - Hanner Can Mlynedd

Mae Gŵyl Gerdd Ryngwladol Gogledd Cymru yn ŵyl o gerddoriaeth glasurol yn bennaf a gynhelir yn flynyddol ym mis Medi / Hydref yn Eglwys Gadeiriol Llanelwy gyda’i acwsteg wych, enwog.


Band gwerin Cymreig yn cynnwys cerddorion penigamp.

Rhaglen:

Bethan Rhiannon (acordion, llais, clocsio)
Patrick Rimes (ffidil, pibau Cymreig)
Sam Humphreys (gitâr)
Shelley Musker-Turner (telyn)

Manylion llawn y rhaglen - nwimf.com


Mae Gŵyl Gerdd Ryngwladol Gogledd Cymru wedi penderfynu newid amser dechrau cyngerdd Calan ar nos Sul 18 Medi. Bydd y cyngerdd yn dechrau toc wedi 8yh, felly gallwn arsylwi ar y munud cenedlaethol o dawelwch i'r Frenhines cyn i'r perfformiad ddechrau. Diolch am eich dealltwriaeth.