Law yn Llaw

Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru

See dates and times  

Triawd dawns sy’n mynd â chi o faes chwarae gwyllt, rhyfeddol i gymuned lofaol Gymreig mewn un noson.

Ein hailgysylltu â’n theatrau, ein hunain a’n… Gilydd.

Mae Ludo gan Caroline Finn yn eich gwahodd i ailddarganfod pleser plentyndod a dianc i faes chwarae o ddychymyg gwyllt.
_

Mae Codi gan Anthony Matsena wedi’i ysbrydoli gan gymunedau glofaol Cymru sy’n dod ynghyd yn ystod cyfnodau heriol. Dawns, cân a theatr bwerus.
_

Mae A New Work gan Andrea Costanzo Martini yn cynnig y llwyfan fel lle i ymgasglu: dawns.

Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru


Mesurau Diogelwch Covid

Gallwch brynu tocynnau gyda ni yn hyderus - byddwn yn cysylltu os bydd unrhyw beth yn newid gyda'ch archeb, a byddwn yn sicrhau bod eich ymweliad yn ddiogel ac yn gyfforddus. I ddarganfod mwy am ein mesurau diogelwch, cliciwch yma.

Pasys Covid y GIG

Mae Llywodraeth Cymru wedi ymestyn y defnydd o Basys Covid y GIG i gynnwys sinemâu a theatrau. Mae hynny'n golyg y bydd arnoch angen pas Covid y GIG i fynychu digwyddiadau gyda ni – does dim byd I boeni amdano, dyma wybodaeth pellach am sut I gael eich pas yn hawdd ac yn gyflym – cliciwch yma.