National Dance Company Wales

Past Production

See dates and times  

Ymunwch â Chwmni Dawns Cenedlaethol Cymru y tu allan i ailddarganfod llawenydd dawns fyw gan bwerdy artistiaid o Gymru.

Mae ‘Why Are People Clapping!?’ gan Ed Myhill yn llawenhau, yn ddoniol ac yn rhyfeddol o glyfar. Mae wedi’i gosod i ‘Clapping Music’ gan y cyfansoddwr Steve Reich ac yn defnyddio rhythm fel grym gyrru. Mae’r dawnswyr yn clapio, stampio a neidio i greu’r trac sain byw. Mae’n cynnwys tynnu wynebau, tapio traed, llawenydd.

Moving is everywhere, forever’ gan Faye Tan. Cerdd foddhaus i’r grefft o ddawnsio; gwahoddiad i gael eich denu’n reddfol i ‘grooving’, wrth wrando ar drac y ddeuawd electronig Gymreig, Larch.

Ar ôl y ddau berfformiad bydd yna gyfle i ddawnsio a dysgu symudiadau o’r sioe.

Mae hwn yn ddigwyddiad ‘dod â’ch cadair eich hun’ – does gennym ni ddim seddau ar gael ar gyfer ein perfformiadau awyr agored, felly cofiwch ddod â chadair wersylla gyda chi os oes gennych chi un. Caniateir opsiynau eistedd eraill: rygiau, blancedi, matiau, stolion, gorseddi, soffas (ond mae’n syniad da glynu wrth yr opsiwn mwyaf symudol).

Unrhyw gwestiynau neu broblemau gydag archebu?

Ffoniwch dîm cyfeillgar ein swyddfa docynnau ar 01352 344101 (10am i 5pm)


Covid

Gallwch brynu tocynnau yn hyderus gyda ni wrth i sioeau byw ddychwelyd – byddwn yn cysylltu os bydd unrhyw beth yn newid gyda’ch archeb, a byddwn yn gwneud yn siŵr bod eich ymweliad yn ddiogel, yn gyfforddus ac yn hwyl. Cliciwch yma am fwy o wybodaeth.

Mae'ch seddi wedi newid?

Ar hyn o bryd mae ein tîm gwerthu yn brysur yn symud archebion oherwydd newidiadau i reolau Covid. Os ydych wedi derbyn tocynnau newydd, byddwch yn dawel eich meddwl bod eich seddi newydd mor agos at eich archeb wreiddiol â phosibl. Os hoffech newid eich archeb, cysylltwch â ni ar ôl 1 Medi os gwelwch yn dda.