My First Musical

Past Production

See dates and times  

Canwch i ganeuon o’r sioeau cerdd a ffilmiau! Gyda chantorion Cymreig y sioeau cerdd.


Croeso nol!

Os ydych chi'n newydd i Theatr Clwyd neu heb ymweld â ni ers tro ac yn chwilio am fwy o wybodaeth cyn eich ymweliad - o sut i gyrraedd yma i archebu tocynnau, o hygyrchedd i archebu eich diodydd egwyl o flaen llaw - yna cliciwch yma!