Musical Magic

Past Production

See dates and times  

Ymunwch â chantorion Tip Top am noson o ddathlu Hud y Theatr Gerdd ar y bryn. Mae Tip Top Productions yn hynod falch o fod yn ôl yn Theatr Clwyd gan ddychwelyd ar gyfer perfformiad byw ar ôl eu Tymor o ddigwyddiadau ar-lein yn ystod y cyfyngiadau symud.


Mae hwn yn ddigwyddiad ‘dod â’ch cadair eich hun’ – does gennym ni ddim seddau ar gael ar gyfer ein perfformiadau awyr agored, felly cofiwch ddod â chadair wersylla gyda chi os oes gennych chi un. Caniateir opsiynau eistedd eraill: rygiau, blancedi, matiau, stolion, gorseddi, soffas (ond mae’n syniad da glynu wrth yr opsiwn mwyaf symudol).

Perfformir y digwyddiad hwn o fewn canllawiau pellhau corfforol a diogelwch Llywodraeth Cymru. Am fwy o wybodaeth am y mesuriadau rydyn ni'n eu cymryd cliciwch yma.