Milky Peaks

Past Production

gan Seiriol Davies

See dates and times  

4 Stars

Theatre Reviews North

4 Stars

North West End
Sioe gerdd newydd hynod ddoniol.

Ym mynwes Eryri mae tref Milky Peaks yn swatio: yn hyfryd o Gymreig a’r pebble-dash ym mhob man yn sgleinio. Mae’n lle gwych i fyw ynddo. Gan fwyaf.

Mae Dewi, y derbynnydd gwych yn y gwesty, newydd ddod allan ac mae’n dyheu am fod yn arbennig. Mae’r Fam yn caru Cymru a’i theulu, biti na fydden nhw’n gwybod ei bod hi yno. Mae’r frenhines ddrag Pariah Carey yn boddi ei gorffennol mewn absinthe gyda swarfega i ddilyn; tra mae Linda yn rhedeg Canolfan y Celfyddydau gyda dwrn haearn, yn hynod ofnus am gynnal unrhyw beth od yno. Ac Alun John, arwr y clwb rygbi a pherchennog tir pwdr sy’n filiwnydd? Dim ond eisiau i bawb fod yn hapus mae o.

Mae’n dref Gymreig normal.

Ond pan mae’n cael ei henwebu yn “Dref Orau Prydain” gan sefydliad tywyll, amheus, mae popeth mae’n sefyll drosto’n wynebu perygl o gael ei golli. Oes posib achub enaid y dref?

Sioe gerdd newydd ddisglair wedi’i hysgrifennu gan yr awdur / cyfansoddwr arobryn o Gymru, Seiriol Davies, ac mae’n serennu ynddi hefyd wrth iddo ailymuno a’r tîm o How To Win Against History. Gallwch ddisgwyl hiwmor cyflym, baledi pwerus, coreograffi craff a chaneuon bachog a fydd yn aros yn y cof am amser hir.

Noson berffaith ar gyfer pobl sy’n hoff o sioeau cerdd neu gomedi!

Ysgrifenwyd a Chyfansoddwyd: Seiriol Davies
Cyfarwyddwyd:
Alex Swift
Dyfeisiywdd:
Seiriol Davies, Matthew Blake, Dylan Townley
Cynllunydd: Janet Bird
Cyfarwyddwr Cysylltiol:
Matthew Blake
Cyfarwyddwr Cerddorol:
Dylan Townley
Cynllunydd Goleuo:
Kevin Treacy
Cynllunydd Sain a Chynhyrchydd Cerddoriaeth:
Chris Bartholomew
Coreografydd:
Ewan Jon


Croeso nol!

Os ydych chi'n newydd i Theatr Clwyd neu heb ymweld â ni ers tro ac yn chwilio am fwy o wybodaeth cyn eich ymweliad - o sut i gyrraedd yma i archebu tocynnau, o hygyrchedd i archebu eich diodydd egwyl o flaen llaw - yna cliciwch yma!
Adolygiadau

 • 4 Stars

  This slickly-acted, expertly-sung play is a delight, keeping the audience enthralled the whole evening.
  Theatre Reviews North
 • 4 Stars

  Every once in a while, a new musical comes along that is so compelling you want to run around and scream about it to your friends
  North West End
 • 0 Stars

  A warm-hearted celebration of Welshness
  The Guardian
 • 0 Stars

  The writing is so clever, like the one liners that come at you in such quick succession that you haven't finished laughing at the first before the third or fourth hit you.
  Shropshire Star
 • 0 Stars

  Milky Peaks is a tale for our times, wrapped up in breathtaking choreography and singing
  British Theatre Guide