Milky Peaks

gan Seiriol Davies

See dates and times  

Comedi gerddorol ffyrnig.

Milky Peaks: y croeso cynhesaf ym mynwes oer Eryri. Fodd bynnag, o dan y pebble-dash sgleiniog, mae grymoedd rhyfedd ar droed: yn wleidyddol a goruwchnaturiol.

Fedr tri enaid coll a brenhines ddrag ddi-raen achub calon y gymuned?

Ysgrifenwyd a Chyfansoddwyd: Seiriol Davies
Cyfarwyddwyd:
Alex Swift
Dyfeisiywdd:
Seiriol Davies, Matthew Blake, Dylan Townley


Mesurau Diogelwch Covid

Gallwch brynu tocynnau gyda ni yn hyderus - byddwn yn cysylltu os bydd unrhyw beth yn newid gyda'ch archeb, a byddwn yn sicrhau bod eich ymweliad yn ddiogel ac yn gyfforddus. I ddarganfod mwy am ein mesurau diogelwch, cliciwch yma.

Pasys Covid y GIG

Mae Llywodraeth Cymru wedi ymestyn y defnydd o Basys Covid y GIG i gynnwys sinemâu a theatrau. Mae hynny'n golyg y bydd arnoch angen pas Covid y GIG i fynychu digwyddiadau gyda ni – does dim byd I boeni amdano, dyma wybodaeth pellach am sut I gael eich pas yn hawdd ac yn gyflym – cliciwch yma.