Mark Watson: This Can't Be It

See dates and times  

4 Stars

The Times

4 Stars

The Independent

Yn 41 oed, mae Mark Watson hanner ffordd drwy ei ddyddiau ar y ddaear, yn ôl ei ap cyfrif disgwyliad oes. Mae’r bywyd hwnnw yn y cyflwr gorau un ers cyn cof ... heblaw am un broblem.

Mae holi ysbrydol yn cyfuno gyda chomedi arsylwi aruchel yn y sioe yma wrth i oroeswr 'Taskmaster' ac enillydd sawl gwobr geisio gwasgu blwyddyn neu ddwy o orfeddwl patholegol mewn noson o standyp.

Impatient Productions


Covid

Gallwch brynu tocynnau yn hyderus gyda ni wrth i sioeau byw ddychwelyd – byddwn yn cysylltu os bydd unrhyw beth yn newid gyda’ch archeb, a byddwn yn gwneud yn siŵr bod eich ymweliad yn ddiogel, yn gyfforddus ac yn hwyl. Cliciwch yma am fwy o wybodaeth.

Mae'ch seddi wedi newid?

Ar hyn o bryd mae ein tîm gwerthu yn brysur yn symud archebion oherwydd newidiadau i reolau Covid. Os ydych wedi derbyn tocynnau newydd, byddwch yn dawel eich meddwl bod eich seddi newydd mor agos at eich archeb wreiddiol â phosibl. Os hoffech newid eich archeb, cysylltwch â ni ar ôl 1 Medi os gwelwch yn dda.


Adolygiadau

 • 4 Stars

  The Times
 • 4 Stars

  The Independent
 • 4 Stars

  Metro
 • 4 Stars

  Time Out
 • 4 Stars

  Chortle