Mark Watson: This Can't Be It

See dates and times  

4 Stars

The Times

4 Stars

The Independent

This performance has been moved to June and will go back to public sale w/c 17 Jan.

Yn 41 oed, mae Mark Watson hanner ffordd drwy ei ddyddiau ar y ddaear, yn ôl ei ap cyfrif disgwyliad oes. Mae’r bywyd hwnnw yn y cyflwr gorau un ers cyn cof ... heblaw am un broblem.

Mae holi ysbrydol yn cyfuno gyda chomedi arsylwi aruchel yn y sioe yma wrth i oroeswr 'Taskmaster' ac enillydd sawl gwobr geisio gwasgu blwyddyn neu ddwy o orfeddwl patholegol mewn noson o standyp.

Impatient Productions


Mesurau Diogelwch Covid

Gallwch brynu tocynnau gyda ni yn hyderus - byddwn yn cysylltu os bydd unrhyw beth yn newid gyda'ch archeb, a byddwn yn sicrhau bod eich ymweliad yn ddiogel ac yn gyfforddus. I ddarganfod mwy am ein mesurau diogelwch, cliciwch yma.

Pasys Covid y GIG

Mae Llywodraeth Cymru wedi ymestyn y defnydd o Basys Covid y GIG i gynnwys sinemâu a theatrau. Mae hynny'n golyg y bydd arnoch angen pas Covid y GIG i fynychu digwyddiadau gyda ni – does dim byd I boeni amdano, dyma wybodaeth pellach am sut I gael eich pas yn hawdd ac yn gyflym – cliciwch yma.


Adolygiadau

 • 4 Stars

  The Times
 • 4 Stars

  The Independent
 • 4 Stars

  Metro
 • 4 Stars

  Time Out
 • 4 Stars

  Chortle