Love Letters At Home

Past Production

Uninvited Guests a Fuel

See dates and times  

5 Stars

The Guardian

5 Stars

Time Out

Sioe fyw hyfryd, yn gwbl ddigidol ac yn hollol bersonol hefyd.

Mae Love Letters At Home yn sioe gyfranogol lle bydd y cynulleidfaoedd a’r perfformwyr yn ymrwymo i gariad ac yn cyflwyno datganiadau o’u cariad, o’r gorffennol a’r presennol. Cwbl unigryw ac addas ar gyfer ynysu gan chwarae gyda beth sy’n real a beth sydd ddim, a chyfuno technoleg uchel ac isel.

Ymunwch â ni ar-lein wrth i ni godi gwydr i gariadon coll a chariadon presennol, i famau a thadau ac i ffrindiau absennol.


Sut mae’n gweithio

Ar ôl i chi archebu eich tocyn, byddwch yn derbyn e-bost gyda gwahoddiad i anfon cais am gerddoriaeth i’w chyflwyno i rywun rydych chi’n ei garu. Byddwch yn derbyn neges e-bost yn eich atgoffa chi y diwrnod cynt gyda chyfrinair a dolen Zoom (fideo ar-lein) i fynychu’r sioe, gyda mwy o wybodaeth am y digwyddiad hefyd. Mae’r sioe’n para ychydig llai nag awr ac wedyn byddwch yn derbyn neges e-bost gyda rhestr chwarae o’r traciau glywsoch chi.


Archebu a Phrisiau

Mae’r sioe yn cael ei harchebu drwy safle ein partner ni, Fuel Theatre (dolenni isod) ac mae’r tocynnau am ddim. Gofynnir i chi a fyddech yn hoffi gwneud cyfraniad ar ôl y sioe, i helpu i gefnogi’r actorion, yr ymarferwyr a’r cwmni gwych tu ôl i’r sioe.

Crëwyd gan Uninvited Guests | Cynhyrchwyd gan FUEL | Roedd Love Letters yn gomisiwn gwreiddiol gan BAC Scratch ac Arnolfini We Live Here, ac fe’i comisiynwyd hefyd gan y Leeds Met Studio Theatre. Mae’r fersiwn digidol wedi’i gomisiynu ar y cyd gan First Art

0 Stars

The dedications are manifestly authentic and heartbreakingly sincere
Independent on Sunday

5 Stars

you can't help but fall in love with it, not least because it makes you fall in love with everybody else in the room...
The Guardian

5 Stars

It is a marvellous piece of theatre that blowtorches away Britishness and forces you to feel
Time Out