Louder is Not Always Clearer

Past Production

See dates and times  

4 Stars

WhatsOnStage

4 Stars

The List

Mae Jonny yn athro, yn arweinydd gweithdy ac yn gefnogwr pêl droed brwd. Mae newydd ddod yn dad. Mae ei ffrindiau’n dweud ei fod yn allblyg a’i fod wrth ei fodd gyda cherddoriaeth, gwyliau a chlybiau nos. Mae Jonny yn fyddar. Cafodd ei eni yn fyddar i rieni sy'n clywed a oedd yn ofni y byddai anabledd yn arwain at stigma i’w mab a'r teulu.

Portread gonest o ba mor fregus all dyn byddar fod, wedi'i greu a'i berfformio gan ddyn byddar. I gynulleidfa sy'n clywed mae'n brofiad emosiynol sy’n goleuo pawb. I aelodau byddar y gynulleidfa mae'r sioe’n stori gyfarwydd am gamddealltwriaeth a theimlo’n ynysig. I bob cynulleidfa mae'n stori ddoniol ac, ar adegau, deimladwy am ymgais un dyn i ymdopi, i ffitio i mewn a chael ei dderbyn.

Dyfeisiwyd a Pherfformir gan Jonny Cotsen
Dyfeisiwyd a Chyfarwyddwyd gan Gareth Clark
Cynllunio Sain Chris Young
Coreograffi Catherine Bennett
Goleuadau gan Marega Palser

Cefnogaeth gan Gyngor Celfyddydau Cymru, Canolfan Gelfyddydau’r Chapter, Theatr Genedlaethol Cymru
Wedi'i chomisiynu a'i pherfformio gyntaf yn Experimentica17.


Adolygiadau

 • 4 Stars

  The Fest
 • 4 Stars

  WhatsOnStage
 • 4 Stars

  The List
 • 0 Stars

  A brilliant exercise in empathy as it allows a hearing audience to briefly experience the world as Cotsen sees and hears it
  Lyn Gardner