Le “Best Of” de Marcel Lucont

Past Production

See dates and times  

Mae hoff gomedïwr Ffrengig y DU yn cyflwyno ei oeuvres gorau. Gallwch ddisgwyl ffraethineb difynegiant, barddoniaeth anweddus a chaneuon bwriadol bruddglwyfus.

0 Stars

Excellently Dry
The Times

0 Stars

Fresh, Accessible, Hilarious
The Guardian

0 Stars

Wonderful French wit. His elegant, sardonic turns of phrase are an utter joy.
Time Out

Mae hwn yn ddigwyddiad ‘dod â’ch cadair eich hun’ – does gennym ni ddim seddau ar gael ar gyfer ein perfformiadau awyr agored, felly cofiwch ddod â chadair wersylla gyda chi os oes gennych chi un. Caniateir opsiynau eistedd eraill: rygiau, blancedi, matiau, stolion, gorseddi, soffas (ond mae’n syniad da glynu wrth yr opsiwn mwyaf symudol).

Unrhyw gwestiynau neu broblemau gydag archebu?

Ffoniwch dîm cyfeillgar ein swyddfa docynnau ar 01352 344101 (10am i 5pm)


Croeso nol!

Os ydych chi'n newydd i Theatr Clwyd neu heb ymweld â ni ers tro ac yn chwilio am fwy o wybodaeth cyn eich ymweliad - o sut i gyrraedd yma i archebu tocynnau, o hygyrchedd i archebu eich diodydd egwyl o flaen llaw - yna cliciwch yma!